آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۹۷۰۶
ورزشی
۱۱
نکته

رقابت داغ برای صندلی تاج

با پایان یافتن مهلت ثبت نام برای ریاست فدراسیون فوتبال، 9 نفر برای رسیدن به این پست نام نویسی کردند که یکی از این گزینه ها قرابت زیادی با وزارت ورزش دارد! انتخابات فدراسیون فوتبال قراراست 25 اسفند برگزار و جایگزین مهدی تاج دراین فدراسیون مشخص شود. با ثبت نام 9 نفر به عنوان کاندیدای ریاست  فوتبال، گمانه زنی ها برای رسیدن به صندلی خالی ریاست آغاز شده است. محمد حسین قریب، مهدی محمدنبی، حبیب کاشانی، حیدر بهاروند، محمدرضا کلانی، هدایت الله ممبینی، رضا جلالی، امیر مسعود هراتیان و عباس صوفی 9 نفری هستند که برای این منظور ثبت نام کرده اند ولی اسامی نهایی و اصلی بعد از تایید صلاحیت این افراد مشخص می شود.حضورشهردارهای دو کلان شهر، صوفی ازهمدان وکلانی از مشهد، دو مدیربلند پایه فعلی فوتبال و چند مدیر دانه درشت سابق دراین انتخابات نشان می دهد بازاررقابت دراین دوره داغ تراز گذشته است.نگاهی اجمالی به این اسامی این موضوع را متبادر می کند که اصلی ترین رقابت باید بین  قریب و محمدنبی باشد وبا فاصله  کاشانی به همراه بهاروند درسطح بعدی قرارمی گیرند.گمانه زنی ها بیشتر به سمت قریب است مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال است که او را دارای شانسی به مراتب بیشترازسایرگزینه ها برای انتخابات می دانند.

قریب در بین گزینه ها نزدیک ترین فرد به وزارت ورزش است و در تیم او قنبرزاده و بهاروند قراردارند. رابطه خوب قریب با وزارت ورزش وافراد نزدیک به او با  تصمیم سازان این وزارتخانه، شواهدی است دال بر تمایل وزارت ورزش به انتخاب این گزینه.اغلب گزینه ها  بهاروند رئیس سازمان لیگ وسرپرست کنونی فدراسیون که خودش در بین گزینه های ریاست قراردارد را به عنوان یکی از نواب رئیس معرفی کرده اند که این ناشی ازنفوذ اودربین هیئت فوتبال استان ها و سهولت کار برای گرفتن رای از طریق وی می باشد؛ هیئت هایی که تعیین کننده ترین عامل دراین انتخابات هستند.