آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۹۷۰۶
صفحه آخر
۱۲

برگزیده جایزه کتاب سال در حوزه نقد ادبی عنوان کرد : مانایی و میرایی ادبیات انقلاب اسلامی

گروه فرهنگی : هفته گذشته برگزیدگان سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هفتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند. در بخش ادبیات و حوزه نقد ادبی «مانایی و میرایی»  مجموعه نقد ادبیات داستانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به تالیف احمد شاکری از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزیده جایزه کتاب سال شد. احمد شاکری، نویسنده کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است که آثار با مضامین دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ازجمله «رمان انجمن مخفی» ، «عریان در برابر باد» و مجموعه های داستانی ازجمله «پدری»، «بازتاب»، «نفس»و «باران نیمروز» را دارد. این نویسنده از منتقدان جدی ادبیات داستانی است که به نام ادبیات انقلابی منتشر می شود و جریان های ادبی مختلف در ایران را با جدیت رصد و نقد می کند.

نقد آثار ادبیات انقلاب اسلامی در کتاب مانایی و میرایی

به منظور بررسی ادبیات انقلاب اسلامی بعد از 41  سال از پیروزی انقلاب گفت وگویی با احمد شاکری، برگزیده جایز کتاب سال در بخش نقد ادبی داشتیم که این نویسنده و منتقد ادبی به«رسالت» درباره کتاب مانایی و میرایی، مجموعه نقد ادبیات داستانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: «این کتاب مجموعه هفت نقد در آن تدوین شده که این نقدها به آثار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در حوزه ادبیات پرداخته است.» وی بابیان اینکه همه اتفاقات بزرگ در تاریخ جهان پدیدآورنده ادبیات هستند، عنوان کرد: «اتفاقاتی مثل انقلاب ها و جنگ ها منجر به بروز مکاتب جدید و نسل نویی از نویسندگان می شوند. ادبیات ما نیز از سوی جریان هایی مثل پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاریخ در این40 سال از این موضوعات پیروی کرده اند.» برگزیده جایزه کتاب سال در بخش نقد ادبی با تاکید بر اینکه هرچه از تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی از بهمن ماه سال 57 و گذشت بیش از 30 سال از سال های دفاع مقدس، روایت این جریان ها هنوز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: «به تعبیری امروز در ساحت فرهنگی، در جنگ نابرابر  بین فرهنگ و تفکر انقلابی و دفاع مقدسی بافرهنگ لیبرال و سازش پذیر مواجه هستیم که با ظهور و بروز ادبیات و هنر می توان حقیقت و نگاه واقع بینانه تاریخ را روایت کرد.» شاکری بابیان اینکه ادبیات، نقش  سترگ و باعظمتی برای روایت تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد، عنوان کرد: «ادبیات در این دوره، نقش مهمی دارد اما باید مولفه هایی نیز برای این کتاب ها در نظر گرفته شود،  کتاب مانایی و میرایی که در جایزه کتاب سال از آن تقدیر شد نیز به روایت نقد ادبی کتاب های داستانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می پردازد همچنین باید مولفه هایی در نظر گرفته شود که در این کتاب ها به ویژه کتاب های مربوط به ائمه اطهار (ع) نیز این مولفه ها رعایت شود.» وی با تاکید بر تعمیق و دقت نظر درزمینه آثار ادبی انقلاب اسلامی به ویژه داستانی عنوان کرد: «برای روایت ادبیات باید قالب های داستانی ازجمله داستانی و مستند نگار بودن و اینکه چه ظرفیتی دارند موردتوجه قرار بگیرد. به تفسیرهایی که در این کتاب ها وجود دارد تعمق بخشیده شود  چراکه در برخی از آثار ادبی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی شاهد سیاه نمایی هستیم.» این نویسنده ادبیات دفاع مقدس و انقلاب اسلامی  ادامه داد: «در برخی از آثار ادبیات انقلاب اسلامی به تطهیر خاندان پهلوی پرداخته می شود که حل این مشکلات نیاز به روایت متعهدانه ای از سوی نسل نو دارد که مانع از بروز این اتفاقات شوند.  نسل نو ادبیات انقلاب اسلامی باید نهال نورسته انقلاب را پیرایش و هرس کند و از رشد نامتوازن آن جلوگیری کند و منجر به ماندگاری ادبیات انقلاب اسلامی شود.»