آرشیو دو‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۸
سیاست
۳

الو شرق 88948273

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

گرانی گوشت قرمز و مرغ باعث شده مردم نتوانند تغذیه سالم داشته و پروتئین لازم به بدنشان برسانند؛ بنابراین بیمار و رنجور شده اند. قابل توجه مسئولان مبارزه با گرانی!

مهدی پارسایی 

فروشگاه های زنجیره ای علاوه بر تخفیف که در بوق و کرنا می شود، اطلاعیه های رنگارنگی هم چاپ و توزیع می کنند. با توجه به گرانی بیش از حد کاغذ، چرا فروشگاه های زنجیره ای اسراف می کنند؟

علی از تهران