آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۸
رسانه
۵

مدیریت تبلیغات سیاسی در فضای مجازی

نشست چالش های نهادی و حقوقی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی با حضور دکتر سید صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و دکتر ابوالفضل درویش وند، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد.

دکتر صادق امامیان با اشاره به اهمیت ساماندهی به فضای مجازی در رابطه با موضوع تبلیغات سیاسی گفت: علت این که تبلیغات سیاسی و انتخابات در فضای مجازی سامان یافته نیست، بحران مدیریتی است که تاکنون در ساماندهی فضای مجازی داشته ایم.

وی ادامه داد: متولیان این فضا، متعدد هستند و هیچ کدام قدرت کافی برای ساماندهی این فضا را ندارند و مسوولیت آن را نمی پذیرند. به همین دلیل تبلیغات سیاسی در فضای مجازی هم از نابسامانی رنج می برد.

رئیس ساترا افزود: در عصر ارتباطات کشور ها در حال تطبیق و مدیریت فضای سیاسی خود با فضای مجازی هستند، به علاوه این که به دلیل غالب بودن سرویس های بین المللی این حوزه، بسیاری از قوانین داخلی کشور ها مورد احترام قرار نمی گیرد و این مساله ضرورت اعمال حق حاکمیت این کشورها را به صورت مقتدرانه تر طلب می کند. 

دکتر امامیان با بیان این که اهمیت نقش فضای مجازی در حوزه تبلیغات سیاسی و انتخابات به طور جدی تر خود را نشان می دهد، عنوان کرد: با توسعه فناوری ها شاهدیم که در زمان کوتاهی برنده انتخابات مشخص می شود و این زمان کوتاه فرصت آزمون و خطا را می گیرد.  او سرعت تغییرات در این فضا را عامل غافلگیر شدن سیاستگذاران و مجریان دانست و افزود: انتخابات هر دو سال یک بار برگزار می شود و یک هفته برای تبلیغات فرصت وجود دارد و دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اینترنت و تاثیرات آن ما را غافلگیر می کند که در صورت نبود مدیریت صحیح، احتمالا در این دوره هم چنین خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در ادامه به آسیب شناسی علت انفعال در قانونگذاری این حوزه پرداخت و گفت: قانونگذار هروقت خواسته وارد این موضوع شود، به دلیل تعارض منافع، نتوانسته به نتیجه برسد؛ چون نمایندگان در دوره بعدی هم داوطلب نمایندگی خواهند بود و قانونی تصویب نمی کنند که آنها را محدود کند یا به ضرر خودشان باشد.

امامیان با اشاره به این که به دلیل شرایط موجود اصلاح قوانین از طریق مجلس، یا نشدنی است یا مدت زمان زیادی طول می کشد، ورود نهادهای مقررات گذار مانند ساترا را چاره کار دانست و بیان کرد: تجربه نشان داده سازوکارهای اجرای حل مشکلات از روش های بروکراتیک در کشور ما جلو نمی رود؛ اما در همین مورد اخیر، همکاری مشترک شورای نگهبان، وزارت کشور و ساترا می تواند به حل مشکل منجر شود.

در ادامه نشست، دکتر درویش وند معاون پژوهشی مرکز پژوهش های شورای نگهبان به اهمیت تبلیغات در فرآیند انتخابات اشاره کرد و گفت: تبلیغات جزئی از انتخابات است، قانونگذار هر طور که خواسته وارد قانونگذاری در این حیطه شود نتوانسته البته در چند دوره متعدد قوانینی وضع شد، اما تلاش ها نتیجه نداد و آخرین چیزی که به درخواست مردم انجام شد قانون شفافیت بود.

درویش وند اعمال قوانین بر فضای مجازی را ناممکن و یا سخت دانست و اظهار کرد: حجم عمده ای از حضور مردم و تبلیغات سیاسی در پلتفرم هایی انجام می شود که خارجی هستند و به ما پاسخگو نیستند. ما این پلتفرم ها را محدود کرده ایم؛ اما آیا دیگر در آن فضاها تبلیغات نمی شود؟

معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، با اشاره به دستورالعمل فعالیت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را که توسط شورای عالی فضای مجازی در سال 96 تصویب و ابلاغ شده بود، فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت: سیاست هایی که در شوراهای عالی تصویب می شوند، اگر مطابق نظر دولت باشند، اجرایی می شوند وگرنه به جایی نمی رسند. مجلس هم خود را موظف به نظارت بر این مصوبات نمی داند.

درویش وند افزود: سیاست های کلی نظام در زمینه انتخابات در سال 95 ابلاغ شده؛ اما مجلس آن را به استانی شدن انتخابات گره زد و زمانی که شورای نگهبان آن مصوبه را رد کرد، موضوع سیاست های کلی هم به فراموشی سپرده شد.

در بخش پایانی نشست رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با اشاره به فراخوان ساترا برای اخذ مجوز نامزدهای انتخابات برای تبلیغات سیاسی در فضای مجازی گفت: در صورت اهتمام جدی حاکمیت و عدم چند پارگی مراکز تصمیم گیر می توان این فضا را کنترل و قاعده پذیر کرد. برای این کار باید سرویس های اصلی و با مخاطب بالا را کنترل کنیم. اگر آنها را مجبور کنیم به این قواعد تن دهند، بسیاری از مسائل حل می شود.