آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۸
زندگی: ایران
۱۶
هشدار

آبروی اصفهان را برگردانید

 همین دوشنبه یعنی 21 بهمن بود که در همین صفحه گزارش کاملی از مرمت غیراصولی گنبد مسجد شیخ لطف الله نوشتیم؛ گزارشی که در آن برخی مرمت را اصولی و استاندارد و گروهی دیگر که عمدتا کارشناس و معمار بودند، مرمت را غیراصولی و ویرانگر عنوان کردند. ماجرای گنبد مسجد شیخ لطف الله اما انگار جدی است، این را می شود از نامه ای که چند نفر از استادکاران قدیمی اصفهان خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشته اند، فهمید. نامه ای با عنوان «تخریب نمای زیباترین گنبد ایران به دلیل مرمت نادرست» که در بخشی از آن آمده: به آگاهی می رساند طی چند ماه اخیر وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام به مرمت پوسته بیرونی گنبد مسجد 

شیخ لطف الله اصفهان کرده است، لیکن مشکلات چشمگیر در نحوه مرمت و عدم شایسته سالاری در انتخاب پیمانکار و ناظر، منجر به ایرادات فراوان شده و احتمالا خسارات جبران ناپذیری به آن میراث منحصر به فرد وارد آورده و ضروری است به فوریت از ادامه کار با این روش و با این گروه مرمتی جلوگیری شود.

نگارندگان از مرمت گنبد مسجد به عنوان فاجعه ای نام برده اند که آیندگان آن را نخواهند بخشید. آنها پس از نام بردن به چند خطای مهم مرمتی در بازسازی گنبد نوشته اند، نتیجه چنین مرمت فاجعه باری امروز دو رنگ شدن کاشی های گنبد شده، به طوری که این اختلاف رنگ در شب نیز به وضوح مشخص است. 

هر چند مدیران اداره کل میراث فرهنگی اصفهان تلاش کردند تا موضوع را عادی و روند مرمت را اصولی نشان دهند.

در بخش دیگر این نامه آمده: «دوستداران میراث فرهنگی بیم آن دارند که کار مرمت با همین روش ادامه پیدا کند و این اثر جهانی آسیب های جبران ناپذیری ببیند؛ آسیب هایی که می تواند آن را در فهرست «میراث در خطر یونسکو» قرار دهد.»