آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۸
ورزش
۱۷

کمرانی: مهاجرت کیمیا با اصرار همسرش بود

مهرو کمرانی، سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان با تاکید بر این که کیمیا علیزاده از قبل قصدی برای مهاجرت نداشت، گفت: او اگر چنین قصدی داشت تا پیش از رفتن برای ایران مبارزه نمی کرد تا کارش برای مبارزه در المپیک برای کشور دیگر سخت تر شود. بعد از این همه تاریخ سازی که که کیمیا علیزاده داشته، کسی نمی تواند بگوید رفتن او بی اثر بود. او یک اسطوره برای ورزش بانوان است که همیشه اثرگذار بوده و مردم ایران هم به خوبی می دانند که او همیشه در هر میدانی با تمام وجود مبارزه کرد تا دل آنها را با کسب موفقیت شاد کند. نمی توانیم تاریخ را در مورد کیمیا علیزاده پاک کنیم. من خودم در جریان هدف او برای مهاجرت نبودم، چرا که او قرار بود به همراه همسرش برای یک سفر تفریحی به اسپانیا برود. موضوع رفتن او تصمیمی است که مربوط به زندگی شخصی اوست، اما ای کاش این طور نمی رفت. قطعا این تصمیمی بود که همسرش گرفته بود چون صددرصد تحت تاثیر همسرش بود.