آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۴
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

زلزله!

گفت: پنتاگون اعلام کرده که تعداد نظامیان آسیب دیده مغزی در حمله موشکی ایران به عین الاسد به 109 نفر رسیده است!

گفتم: ترامپ که ابتدا گفت همه چیز خوبه و هیچ آسیبی ندیده ایم! بعد گفتند 11 نظامی آمریکایی ضربه ملایم مغزی دیده اند بعد 34 تا بعد 50 تا، بعد 64 تا، بعد 100 تا و حالا به 109 تا اعتراف کرده اند!

گفت: ضربه ملایم مغزی دیگر به چه معنی است؟!

گفتم: یعنی فقط یک کمی مرده اند!

گفت: ترامپ که بدجوری خیط کاشته می گوید من خبر نداشتم!

گفتم: از یارو پرسیدند؛ دیشب دیدی چه زلزله عجیبی اومد؟ گفت؛ نه، متوجه نشدم، آخه رویم اون طرف بود!