آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۴
اخبار کشور
۲

صالحی در دیدار با مدیرکل آژانس انرژی اتمی: ایران تحت هیچ فشاری تصمیم نخواهد گرفت

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی به گونه ای عمل کند که سمت گیری سیاسی در تصمیماتش وجود نداشته باشد.

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در دیدار با رافایل گروسی مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر این نهاد در وین بر ادامه همکاری های دوجانبه تاکید کرد.

صالحی افزود: روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی بسیار خوب و بر اساس تفاهم متقابل است و این سازمان به عنوان یک مرجع بین المللی نباید سمت گیری های سیاسی در تصمیماتش اثرگذار باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روابط ایران و این نهاد را بسیار خوب و سرشار از همکاری و تفاهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد این رابطه همچنان پابرجا بماند.

وی گفت: در دیدار با گروسی مدیرکل آژانس تاکید کرد که ایران اهل مذاکره و منطق است؛ اما تحت هیچ فشاری تصمیم نخواهد گرفت.

به گزارش مهر، صالحی افزود: در این دیدار تاکید شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به گونه ای عمل کند که سمت گیری سیاسی در تصمیماتش وجود نداشته باشد.