آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۴
معارف
۶
در محضر امام خمینی (ره)

ناو آمریکایی را هدف قرار می دادم‏

‏‏یک روز حاج احمد آقا نقل می کردند، امام فرموده اند: «اگر من بودم با ورود اولین ناو آمریکایی به خلیج فارس آن را هدف قرار می دادم». با این نظر قاطع امام، مسئولیت سران کشور بسیار سنگین شده بود و در عین حالی که عنوان می داشتند نظر امام باید تامین شود، به هر حال به این موضوع اعتقاد داشتند و به منظور بررسی بیشتر در مورد تبعات این برخورد نزد امام رفتند، امام فرمودند: اگر چه من گفتم اگر من بودم ناو آمریکایی را هدف قرار می دادم. لیکن شما سران کشور بحث بیشتری کنید و پس از مشورت با کارشناسان نظامی تصمیم آخری را که مصلحت نظام و مسلمانان در آن ‏باشد، اتخاذ کنید.