آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۵۸۵
غیر قابل اعتماد
۱۰
بایگانی

صلح جنگ!

«طرح صلح آمریکا، عده ای را در کشورهای عربی و اسراییل به جان هم انداخته است.»/ جراید

کاکا: ای بنازم به این سیاست ماهرانه ت... که جنگت جنگه، صلحت هم جنگه!

(آنچه می بینید، تصویر روی جلد شماره 21 نشریه «توفیق» هفتگی است که 23 مردادماه 1349 منتشر شد. این کارتون از آثار ناصر پاک شیر در استودیو توفیق است.)