آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۵۸۵
جامعه
۱۲
آسیب های اجتماعی

غفلت ناشیانه بودجه 99 در حوزه آسیب های اجتماعی

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با انتقاد از کاهش بودجه حدود 10 درصدی حوزه آسیب های اجتماعی در سال آینده، نسبت به پیامد این تصمیمات هشدار داد.

سیدحسن موسوی چلک در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه امروز با یک واقعیت در کشور مواجهیم که آن هم نگرانی از گسترش آسیب های اجتماعی و تنوع این آسیب هاست، افزود: هیچ کس نمی تواند منکر این شرایط نگران کننده باشد. جلساتی که از سوی خود مقام معظم رهبری برگزار شده است هم نشان می دهد که حال کشور در حوزه آسیب های اجتماعی نیازمند توجه است. طبیعتا بر همین مبنا سیاستگذاری هایی در قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات شورای اجتماعی کشور و قوانین قبلی مثل ماده 80 و 102 و 101، 106 برنامه ششم توسعه صورت گرفته است. او در این باره افزود: گاهی در خصوص کاهش بودجه حوزه اجتماعی این توجیه عنوان می شود که هزینه این بودجه شفاف و معلوم نیست چه اقدامی با آن صورت گرفته است؟ اما این موضوع ربطی به اصل بودجه ندارد، بلکه مشکل اینجاست برخی افرادی که برای مدیریت بودجه مسوول هستند، توانمندی لازم برای استفاده از این بودجه حداقلی را ندارند. رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه مقایسه بودجه امسال و سال آینده بر اساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس در این حوزه تهیه شده است، نشان می دهد که در مجموع 9.82 درصد از بودجه حوزه آسیب های اجتماعی کاهش یافته است، اظهار کرد: این موضوع نشان می دهد مساله آسیب های اجتماعی برای دولت اولویت ندارد. شاید بودجه بخشی از این نقش را به عهده داشته باشد، اما هیچ کس نمی تواند نقش بودجه در توسعه کمی و کیفی خدمات را انکار کند.

موسوی چلک با اشاره به اینکه در حوزه اعتیاد حدود 5.5 درصد و در حوزه طلاق نیز 7.4 درصد رشد در بودجه سال آینده پیش بینی شده است، تصریح کرد: این در حالی است که در موضوع حاشیه نشینی 1.6 درصد، کودکان آسیب پذیر و همچنین سوءتغذیه کودکان حدود 17 درصد و در سایر آسیب های اجتماعی هم تقریبا 12 درصد کاهش بودجه پیش بینی شده است. او با بیان اینکه در حوزه پیشگیری نیز تقریبا 1.3 درصد رشد منفی پیش بینی شده است، ادامه داد: این در حالی است که در حوزه خدمات بازتوانی معتادان 204 درصد رشد داشته ایم. یعنی به جای اینکه روی حوزه پیشگیری سرمایه گذاری کنیم در مرحله بعد از درمان سرمایه گذاری کرده ایم. البته در حوزه درمان هم حدود 23 درصد کاهش داشته ایم. رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه ایران کشوری است که در کنار بزرگ ترین تولیدکنندگان مواد مخدر دنیا قرار دارد، افزود: ترانزیتی که از طریق کشور ما انجام می شود باعث شده که مبارزه با این روند، ویژگی خاصی در کنار پیشگیری و بخش های اجتماعی اعتیاد داشته باشد با این حال بودجه ای که در لایحه 99 برای پلیس مواد مخدر با عنوان برنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر دیده شده تقریبا بیش از 47 درصد کاهش یافته است.

موسوی چلک در ادامه توضیح داد: درست است که اعتقاد داریم باید برنامه های اجتماعی و پیشگیری تقویت شود، اما این به منزله کم کردن بودجه حوزه مقابله و مبارزه نیست. در حوزه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی هم شاهدیم که بیش از 15 درصد رشد منفی در این حوزه اتفاق افتاده است. در حوزه درمان اعتیاد بهزیستی هم 10 درصد کاهش بودجه در نظر گرفته شده است. این موضوعات جزو محورهای 5گانه دارای اولویت در کشور است، اما ظاهرا افرادی که لایحه بودجه را نوشته اند اولویت ها را کنار گذاشته اند، در حالی که امنیت ما با این حوزه گره خورده است.

او با تاکید بر اینکه در حوزه برنامه های کلی آسیب های اجتماعی نیز در مجموع 12 درصد کاهش داشته ایم، اظهار کرد: در مورد برنامه های پیشگیری از ایدز در بهزیستی هم 18.7 درصد و در حوزه رصد آسیب ها نیز 3 درصد رشد منفی داشته ایم. به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در حوزه حمایت از بزه دیدگان وزارت دادگستری هم بودجه 20 درصد کاهش اتفاق افتاده است. با این وجود در بخش حمایت های اجتماعی وزارت دادگستری هم رشد 36 درصدی پیش بینی شده است. این در حالی است که در حوزه بازماندگان از تحصیل و توسعه عدالت آموزشی هم بیش از 45 درصد رشد منفی در نظر گرفته شده است. موسوی چلک با اشاره به اینکه تنها بخشی که رشد قابل توجه داشته، بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 132 درصد رشد مثبت است، ادامه داد: در حوزه آسیب های اجتماعی انتظار داریم مجلس بازنگری لازم را انجام دهد و بودجه حوزه آسیب های اجتماعی را از این وضعیت اسفبار به یک نقطه مطلوب تر متناسب با آنچه در جداول برنامه ششم نوشته شده، برساند. این در حالی است که با منابع پیش بینی شده نه جداول برنامه ششم قابل تحقق است و نه در سند چشم انداز ایران 1404 برای کشور پیش بینی شده تحقق می یابد. همچنین سال آینده با این شرایط باید منتظر آمار بیشتر آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف باشیم و عوارض آن را هم شهروندان پرداخت کنند.