آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۵۸۵
جامعه
۱۲
سلامت

مشاور وزیر بهداشت: نرخ باروری در کشور کاهش یافت

محمداسماعیل اکبری، مشاور وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نرخ باروری در کشور در سال های اخیر کاهش داشته است، گفت: نرخ باروری از سال 96 به سال 97 به میزان 127 هزار تولد کمتر بوده که این آمار از سال 97 به سال 98 به 150 هزار تولد کمتر رسیده است. به گزارش ایسنا، محمداسماعیل اکبری در بخش دیگری از نشست خبری دیروز خود به مبحث جمعیت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر جمعیت سالمند کشورمان زیر 10درصد است؛ یعنی هنوز جامعه جوان است، اما این جمعیت نیز به سوی پیری می رود؛ به شکلی که تا 21 سال آینده این رقم به 20درصد و در 30 سال آینده به 30درصد می رسد؛ یعنی 30 سال دیگر ایران جزو چهار کشور پیر جهان قلمداد خواهد شد. این نکته به ما متذکر می شود که با افزایش سن، رقم رشد سرطان ها نیز با افزایش قابل توجهی روبه رو می شود، به شکلی که هزینه های فعلی که برای سرطان می پردازیم به 10برابر خواهد رسید. رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همین راستا ادامه داد: هزینه هایی که اکنون برای درمان سرطان می کنیم در 30 سال آینده به 10برابر خواهد رسید. پس موقعیت ایجاب می کند که آینده نگر باشیم. سالمندهای بالای 65 سال اکنون 10برابر جوان ها دارو مصرف می کنند. او با بیان اینکه دو اصطلاح در مورد جمعیت وجود دارد، گفت: اصطلاح «رشد جمعیت» و «نرخ باروری» اصطلاحاتی است که برای جمعیت استفاده می کنیم. در حال حاضر رشد جمعیت ما 1.24 است. اکبری با تاکید بر اینکه نرخ باروری در کشور در سال های اخیر کاهش داشته است، بیان کرد: نرخ باروری از سال 96 به سال 97 به میزان 127 هزار تولد کمتر بوده که این آمار از سال 97 به سال 98 به 150 هزار تولد کمتر رسیده است. او با اشاره به ابلاغ سیاست های جدید جمعیتی در کشور از سال 93، ادامه داد: سال 95 مرکز آمار ایران نرخ باروری را 2.1 اعلام کرد که این نرخ معادل سطح جانشینی در دنیا بود؛ در حالی که آن زمان این نرخ در کشور 1.98 بود. علت اعلام این عدد اشتباه به مردم استفاده از روش محاسباتی قدیمی و غلط بود. اکبری با تعریف اینکه سطح جانشینی یعنی تعداد فرزندانی که یک زن در سن باروری به دنیا می آورد، تصریح کرد: هر کشوری در زمانی متفاوت دارای سطح جانشینی استاندارد متفاوتی است اما حداقل رقم اعلام شده در این خصوص 2.56 است. او با اشاره به اینکه در کشور ما حدود 60 تا 70درصد دختران ازدواج کرده و بچه دار می شوند، گفت: این یعنی 30 تا 40درصد از دختران ما ازدواج نکرده و طبق موازین شرعی موجود در کشور بچه دار نمی شوند.