آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۸
زندگی: سلامت
۱۵

ابداع آب شیرین کن خورشیدی

پژوهشگران دانشگاه ام.آی.تی، یک دستگاه آب شیرین کن ابداع کرده اند که نیروی آن از خورشید تامین می شود. این دستگاه می تواند بیش از 6/5 لیتر آب شیرین را در هر یک ساعت تامین کند و شاید بتواند به منبعی کارآمد و کم هزینه از آب شیرین تبدیل شود.این گروه پژوهشی، سامانه ای ده مرحله ای را برای دستگاه خود طراحی کردند و آن را روی بام ساختمان دانشگاه ام.آی.تی مورد آزمایش قرار دادند. در این مرحله سامانه آب شیرین کن توانست، آب آشامیدنی مطابق با استانداردهای آب آشامیدنی شهری تولید کند. پژوهشگران در نظر دارند آزمایش های بیشتری را برای بهینه سازی مواد و پیکربندی سامانه انجام دهند و دوام آن را تحت شرایط واقعی آزمایش کنند. آنها همچنین قصد دارند این ابزار را از مقیاس آزمایشگاهی به ابزاری برای استفاده روزمره تبدیل کنند.