آرشیو سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۹
سیاست
۳

بازتاب

پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 2: احتراما، بازگشت به مطالب مندرج در روزنامه شرق مورخ 6/11/98 بدین وسیله پاسخ این منطقه به شرح ذیل اعلام می گردد:

متن جوابیه

با عنایت به درج پیام های مردمی در روزنامه وزین شرق در تاریخ 6/11/98 درخصوص رسیدگی به پل مکانیزه ایستگاه بی آرتی پل مدیریت بزرگراه چمران به استحضار می رساند با توجه به تغییر و تحول صورت گرفته تعمیر و نگهداری پل مکانیزه به قید فوریت در برنامه کاری معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه قرار گرفته که از شش یونیت خراب در حال حاضر پنج یونیت فعال گردیده و تنها یک یونیت به دلیل نیاز به قطعات یدکی تا آخر هفته تهیه و مشکل مرتفع خواهد شد. مراتب جهت درج در آن جریده حضورتان ارسال می گردد.