آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۹
صفحه اول
۱

کاهش 800 میلیون دلاری پوشاک قاچاق

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر استمرار طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق گفت: بر اساس برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان پوشاک قاچاق از 6/2 میلیارد به 8/1 میلیارد دلار

کاهش یافته است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس در رابطه با روند اجرای طرح «مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق» گفت: حوزه اجرایی در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست و بر اساس قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها وظیفه ای برای ورود به حوزه اجرا ندارد بلکه وظیفه ورود نکردن به حوزه اجرا را دارد، اما هماهنگی در خصوص اجرا بر عهده ستاد است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در راستای مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق آنچه را باید ستاد انجام دهد از قبیل تنظیم برنامه برای مبارزه با پوشاک قاچاق و ابلاغ و هماهنگی بین دستگاهی، در این خصوص انجام داده و طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق هم مانند سابق در حال ادامه و توسعه است.

دهقانی نیا با بیان این که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب باید برای انجام هر کاری پیوست فرهنگی داشت، اظهار کرد: یکی از ملزومات و اقدامات در حوزه پیوست فرهنگی مبارزه با پوشاک قاچاق رسیدن به اولویت اول مبنی بر ایجاد تغییر رفتار در صنف مربوط است از جمله افرادی که وانمود می کنند عضو صنف هستند، اما درواقع نیستند و به امر قاچاق مبادرت دارند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز تبلیغات برخی از برندهای تولید پوشاک ایرانی در رسانه ملی بیان کرد: اگر اقداماتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مبارزه با پوشاک قاچاق انجام داده است نتیجه بخش نبود قطعا در حال حاضر شاهد تبلیغات برندهای پوشاک ایرانی در رسانه ملی نبودیم، زیرا به واقع طی 40 سال اخیر بعد از انقلاب هیچ گاه پوشاک تولید داخل در رسانه ملی تبلیغ نشده است.