آرشیو سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۹
سیاست
۶

آینه

دنیای اقتصاد: احیای سیاست بودجه ای

پویا جبل عاملی: وقتی سخن از احیای سیاست بودجه ای به میان می آوریم، بر بودجه ای تاکید داریم که با توجه به اهداف کوتاه مدت اقتصاد کلان و با قید پایداری بودجه در بلندمدت، نوشته شود. در این بین ممکن است یک سال بودجه انبساطی و با تکیه بیشتر بر بازار بدهی نوشته شود و سالی دیگر کاملا منقبض و ریاضتی. در این صورت و با علم به این موضوع که بودجه با این قید نوشته شده، دیگر ماهیت کسری بودجه به شکلی که امروز آن را مذموم می بینیم، نخواهد بود. فارغ از توجه به رویکرد سیاستی به بودجه، ذکر این نکته لازم است که بودجه در شرایط فعلی می تواند کانالی باشد که اثر تحریم را در اقتصاد تداوم بخشد. تحریم هم از کانال افزایش هزینه تولید بر عرضه کل و هم با دستخوش قراردادن همه متغیرهای موثر تقاضای کل بر این سمت اقتصاد تاثیر گذاشت. اما این تاثیر با تغییر وضعیت پایدار اقتصاد به سطحی پایین تر در حال کمرنگ شدن است. اما یک کانال وجود دارد که اگر درست مدیریت نشود می تواند اثر تحریم ها را دامنه دار تر کند و آن بودجه است. هرچه دولت بتواند خدماتی را که به شهروندان ارائه می دهد با کارآیی بیشتر و هزینه کمتری به انجام رساند، گام های موثرتری در شرایط فعلی در مقابل تحریم ها برداشته است و از این رو هر اقدامی در جهت کاهش هزینه ها به خصوص در قسمت هزینه های جاری می تواند به معنای وضعیتی پایدارتر برای اقتصاد ایران تعبیر شود. 

کیهان: اصلاح طلبان چند برابر دوره قبل نامزد دارند

اصلاح طلبان با عباراتی مانند «نامزد نداریم» و «مجلس یکدست خواهد بود» و... درصدد آن برآمدند تا با مظلوم نمایی، اذهان عمومی را متوجه خود کنند و به جای پاسخ گویی به افکار عمومی، خود را در موضع طلبکاری از حاکمیت قرار دهند... همان طور که کیهان چندی پیش در خبر ویژه خود نوشت، اصلاح طلبان برخلاف ژست چند هفته اخیر خود مبنی بر «تحریم انتخابات»، «مجلس در راس امور نیست» و ضرورت «استعفا» و اینکه «در انتخابات ثبت نام نمی کنیم» در انتخابات نامزد معرفی می کنند و حضور جدی خواهند داشت. آنها همین نمایش را در سال 94 نیز ترتیب داده بودند. ادعای اصلاح طلبان مبنی بر اینکه نامزد نداریم، دروغی بیش نیست و پیش بینی می شود که در روزها و هفته های آینده، اصلاح طلبان که با تورم کاندیداها مواجه هستند، برای هر 290 کرسی مجلس گزینه های خود را معرفی خواهند کرد. آنان پشت صحنه و در واقعیت با مشکل انتخاب افراد و بستن لیست از میان نامزدهای خود مواجه هستند اما در رسانه ها و محافل عمومی از نداشتن نامزد می نالند؛ یک بازی تکراری.

 ایران: حق انتخاب در مکتب امام و انقلاب

مرتضی مبلغ: در روزهایی به سر می بریم که یاد پیروزی انقلاب اسلامی پرشکوه مردم ایران در سال 57 به رهبری امام، گرامی داشته می شود. با این حال متاسفانه در عرصه عمل آن آرمان ها و آموزه ها به جای تعمیق یافتن دچار تقلیل شده اند، زیرا طبیعی است که برگزاری انتخابات کف مطالبه آن آرمان ها و حداقلی است. هدف اصلی این بوده است که با شکل گیری نهادها و سازوکارهای مختلف رای مردم به شئون مختلف تسری پیدا کند و صرفا نیز امری شکلی نباشد. متاسفانه ما امروز شاهد آن هستیم که آن آرمان ها آن گونه که شایسته و ضروری بوده عملیاتی و اجرائی نشده است و متاسفانه کار به شکلی درآمده است که یک نهاد می تواند مشخص کند که مردم به چه کسانی رای بدهند. این به معنای برگزاری یک انتخابات اولیه در شورای نگهبان است که رای مردم را در مرتبه دوم قرار می دهد و طبیعتا با قانون اساسی انطباق ندارد. این رویه البته به باور نگارنده نه فقط فاصله گرفتن از آرمان های گذشته که حتی عدم درک تحولات روز و الزامات برآمده از آن است و باید امیدوار بود که راهی برای تغییر این رویه از سوی افراد و مقاماتی که دلشان در گرو مردم، کشور و نظام است اندیشیده شود یا دست کم هشدارها و نصایح شان شنیده شود.