آرشیو سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۹
روزنامه فردا
۱۶
پرنده آبی

کتاب سوزی

ادامه اعتراضات پزشکان به ماجرای تبریزیان و سخنان مخالف علم او ادامه دارد. یکی  از مطالبی که در شبکه های اجتماعی مطرح شده، نوشته بهروز صادقی است که با پاراگرافی از کتاب اصول پزشکی هاریسون آغاز شده است: «هیچ تعهد و مسئولیتی نمی‎تواند بیشتر از تعهد یک پزشک در برابر جان بیمارش باشد. در مراقبت از بیمار به مهارت فنی، دانش علمی و درک انسانی نیاز است. از پزشک انتظار می رود همدردی و درک درستی از خود نشان دهد، زیرا بیمار فقط مجموعه ای از علائم و اخلال در عملکرد، اندام آسیب دیده و احساسات ناخوشایند نیست. بیمار انسانی امیدوار است که به دنبال کمک و اطمینان است». این پرشک در ادامه خاطره ای از بیماری نوشته و ادامه داده است: «هاریسون کتابی زمینی است، بر اساس تحقیق و تجربه ساخته و پرداخته شده، حاصل کار انسان هاست، خطا هم داشته و هنوز هم دارد. هاریسون به معنای واقعی «معجزه» طب داخلی است. فهرست مولفان آن گاهی از 12 صفحه بزرگ تجاوز می کند و در نگارش آن وسواسی عجیب وجود دارد. هاریسون نیازی به تعریف و تمجید امثال من ندارد. این فقط معرفی ای ساده  برای خوانندگان محترم غیرپزشک بود.

کتاب سوزی ریشه در تاریخ دارد. کتاب چراغ راه آینده و آینه تمام نمای گذشته است. کتاب شناسنامه یک ملت و گاهی یک تمدن است. اگر اسکندر،  اعراب و چنگیز کتاب ها سوزانده اند، به این دلیل بوده است که از آگاهی مردم و نسل های بعدی به آنچه  قبلا بوده اند، جلوگیری کنند. کتاب سوزی مجموعه ای از جهل و کینه ورزی و رشدنیافتگی بوده و هست. کتاب سوزی بالاترین خسارت ممکن  را در تهاجم دشمنان به بار می آورد. گاه با یک کتاب سوزی، هویت ملتی به کلی فراموش و تغییرات اساسی بر آن ملت تحمیل می شد.

نه می شود به تبریزیان بدوبیراه گفت و نه فایده ای هم دارد. باید از سیستمی که مسولان آن هنگام بیماری از مدرن ترین وسایل پزشکی و مجرب ترین متخصصان بهره می برند، پرسید با چه توجیهی به تماشای معرکه اینها نشسته اند؟ اگر می پذیرید بسم الله، همسر،  فرزندان و خودتان را به جای بیمارستان های مدرن و تجهیزات فوق پیشرفته، با ضماد، معجون و دم جوش و عرق های این افراد متوهم و سودجو درمان کنید و گرنه مردم از شما می پرسند هدف این حکمای درس نخوانده و بی سواد، فقط جیب مردم عادی کوچه و بازار است؟».