آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۹
رسانه
۵
گزارشگ

فرصتی برای آشنایی بیشتر با «خبرگان ملت»

همزمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری، برنامه های مختلفی برای این اتفاق در نظر گرفته شده است. «خبرگان ملت» هم عنوان برنامه تولیدی با محوریت تبلیغات نامزدهای مجلس خبرگان رهبری است که از روز گذشته 23 بهمن ماه در چند نوبت زمانی در جدول پخش شبکه پنج سیما قرار گرفت. این برنامه کاری از گروه سیاسی شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی محمد جبارزاده است.

گفت وگوی خبرگان با مردم در 18 دقیقه جبارزاده در توضیح برنامه «خبرگان ملت» می گوید: در این برنامه هر یک از نامزدهای مجلس خبرگان رهبری به موضوعاتی همچون سوابق کاری خود، نقش مجلس خبرگان و اهمیت آن پرداخته اند.

وی ادامه داد: در برنامه تبلیغاتی کاندیدا های مجلس خبرگان رهبری هر کدام از آقایان 18 دقیقه مطالب خود را ارائه کردند. جدول پخش برنامه های تبلیغی نامزدها طوری طراحی شده که به هر نامزد یک نوبت پخش در شبکه پنج سیما و یک نوبت تکرار برنامه و یک نوبت پخش در شبکه رادیویی تهران و یک نوبت تکرار اختصاص داده شده است.

تبلیغات با رعایت قوانین

وی با تاکید بر اهمیت این برنامه گفت: این برنامه با رعایت تمام قوانین ضبط و تولید شده است. برنامه های تبلیغی نامزدها در دو شبکه پنج و رادیو تهران از 23 بهمن آغاز و تا 30 بهمن ادامه خواهد داشت.

انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در پنج استان تهران، قم، خراسان رضوی، خراسان شمالی و فارس برگزار می شود.