آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۹
رسانه: رادیو و تلویزیون
۶

دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو منصوب شد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی پانزدهمین جشنواره رادیو،  طی حکمی از سوی معاونت صدا، مجتبی ایزدی به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو منصوب شد.

در متن حکم این چنین آمده است: جناب آقای دکتر مجتبی ایزدی نظر به مراتب تعهد، دانش و تجربیات جنابعالی و با عنایت به اهمیت اثرگذاری جشنواره بین المللی رادیو بر مخاطبان و برنامه سازان به موجب این حکم به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو منصوب می شوید.

انتظار می رود با بهره مندی از تجربیات ارزشمند 14 دوره برگزاری این جشنواره و به منظور دستیابی به کیفیتی افزون تر در این دوره، ضمن همکاری با کلیه مدیران محترم شبکه ها و مدیران محترم ستادی در  انجام وظایف محوله به نحو  مطلوب عمل شود.

 جشنواره رادیو سال آینده برگزار خواهد شد.