آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۹
ورزش
۱۷

نامه سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال: منع حضور بازنشسته ها از نشستن روی سه صندلی

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رئیسه 25 اسفند در تهران برگزار می شود.

یکی از کسانی که برای نشستن روی صندلی ریاست ساختمان سئول ثبت نام کرده حیدر بهاروند، سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال است. این ثبت نام به این معنی است که بازنشسته ها منعی برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارند همان طور که در اساسنامه فدراسیون فوتبال به این نکته اشاره نشده که بازنشسته ها برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال منع قانونی دارند و این یک قانون محلی است.  با این حال از راهروی فدراسیون فوتبال خبر می رسد سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به فدراسیون فوتبال عنوان کرده بازنشسته ها باید از احراز سه سمت خودداری کنند. رئیس، دبیرکل و خزانه دار چرا که این سه جایگاه شغل محسوب می شود. در صورت اجرای این قانون در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند یکی از گزینه هایی که برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده، رد صلاحیت خواهد شد.

 جالب این که حیدر بهاروند از سوی خیلی از نامزدها به عنوان نایب رئیس اول و دوم معرفی شده و در صورتی که رد صلاحیت شود به احتمال قوی به عنوان یکی از نواب انتخاب و در تشکیلات مدیریتی فدراسیون فوتبال باقی خواهد ماند.در بحث های صورت گرفته در ساختمان سئول این نکته مطرح شده که اجرای این قانون هم در تضاد با منع حضور بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال است. به این خاطر که یکی از اعضای هیات رئیسه باید رئیس سازمان لیگ برتر شود و یکی رئیس کمیته داوران که این جایگاه ها بر اساس تصمیم قبل قانونگذار شغل محسوب می شود؛ چرا که افرادی که عهده دار این سمت می شوند هر روز باید در فدراسیون فوتبال حاضر شده و موظف به پر کردن ساعت کاری در روز و هفته هستند.