آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۹
زندگی
۱۶

وقتی بناهای شگفت انگیز تاریخی دروازه فوتبال می شود

هنوز آتش تند انتقادات و اعتراضات گسترده جامعه هنری و معماری کشور به مرمت غیراصولی گنبد مسجد جهانی شیخ لطف الله در میدان جهانی نقش جهان فروکش نکرده که ویدئویی عجیب از  بازی فوتبال در ورودی این مسجد در فضای مجازی منتشر شد. این ویدئو که در آن چند کودک و نوجوان را در حال بازی فوتبال نشان می دهد و توپی که مدام به دیوارهای کاشیکاری مسجد برخورد می کند؛ درست زمانی از سوی دیدبان میراث فرهنگی منتشر شد  که مسوولان میراث فرهنگی اصفهان و کشور با دیده اغماض و مسامحه با مرمت ناهمگون مسجد برخورد کرده و از طرح مرمتی خود دفاع می کردند؛ دفاعی که باعث شد یکی دو روز قبل هم، چند نفر از استادکاران مرمت نامه ای سرگشاده در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور بنویسند. اگرچه مسوولان میراث فرهنگی تاکنون تاکید بر مراقبت همه جانبه از مجموعه جهانی نقش جهان و مسجد شیخ لطف الله دارند، اما انتشار ویدئوی اخیر گویای ابهامات ایجاد شده در نحوه محافظت از این اثر بی همتاست.