آرشیو دو‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۹۷۳۲
شهرستان ها
۵

مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی: دفترداران از ارجاع موارد غیرضروری به اداره مالیاتی خودداری کنند

ارومیه-خبرنگاررسالت: حسن کوماسی گفت: دستگاه مالیاتی آذربایجان غربی از کانون سردفتران و دفتریاران شهرستان ارومیه درخواست کرده، جهت اجتناب دفترداران آذربایجان غربی از ارجاع موارد غیرضروری به اداره مالیاتی با توجه به شیوع بیماری کرونا، اقدام کنند.وی اظهار کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت کاهش مراجعات غیرضروری به اداره مالیاتی،سردفتران و دفتریاران از درخواست صدور مفاصا حساب مالیاتی و گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مهلت قانونی گواهی ارائه شده در سال 1398 به اتمام نرسیده باشد، خودداری کنند.

ایشان تصریح کرد: مدت اعتبار گواهی ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، 3 ماه است که چنانچه ظرف مدت 3 ماه معامله ای انجام نشود و بعد از گذشت زمان مذکور، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله از دستگاه مالیاتی ضروری است.کوماسی ادامه داد: لزوما با تغییر سال شمسی مهلت قانونی گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 به اتمام نمی رسد.وی خاطرنشان کرد: اعتبار گواهی های ماده 187 صادر شده در سال 1398 که هنوز مهلت 3 ماهه آن ها در سال 1398 به اتمام نرسیده است همچنان باقی است و نیازی نیست که با تغییر سال، گواهی مالیاتی نیز مجددا تمدید شود.