آرشیو سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۵۶۲۵
صفحه اول
۱
عیدانه

عیدی پایتختی ها به مردم

سیروس مقدم

آدم ها آرزوی زیادی دارند برای خود و دیگران. در شرایط فعلی جامعه ما و جامعه جهانی آرزوهای شخصی و آرزوهای گروهی در هم گره خورده اند.

دیگر تضاد آرزوها معنایی ندارد. دیگر تنوع آرزوها وجود ندارد.

گویی بحران های جهانی و تهاجم ویروس کرونا همه دنیا را نشانه گرفته است و همگان آرزوی مشترکی را فارغ از نژاد، رنگ، قومیت، فرهنگ، سیاست و. .. در پیش روی خود دارند و آن چیزی نیست مگر عبور از این بحران با همدلی و عشق و محبت با طعم لبخند.

سال هایی که پایتخت پخش شده و همواره تاکید کرده ام که سریال پایتخت عیدی و هدیه تیم سازنده است به هموطنان عزیز در لحظه سال تحویل و ایام عید، اما امسال با توجه به شرایط ویژه و پر استرسی که جامعه دارد و خانواده ها بیشتر در خانه و در کنار یکدیگر به سر می برند این سریال پایتخت هدیه دیگری برای مخاطبان دارد؛ استحکام بیشتر خانواده و عشق آنها به همدیگر و روحیه دادن به مردمی که نیاز به این امید و روشنی دارند.