آرشیو سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۵۶۲۵
رسانه
۲

همراه و همدل باشیم

پرواز همای ، خواننده : هر سال در چنین روزهایی همه مان آرزوهای فراوان داریم و فکرهای خوب و رنگارنگی مثل خود بهار. امسال اما شرایط تغییر کرده و آرزوهای ما هم... آرزو می کنم این سال شوم سرشار از درد و رنج و اندوه جایش را بدهد به سالی پر از اتفاقات خوب که جبران شود؛ شادی، آرامش، ارزانی، رفاه و آشتی برگردد و مردم ما روزهایی را ببینند که لیاقت آن را دارند و سزاوارش هستند. کاش این اتفاقات شوم در کشورمان رخ ندهد، کاش دیگر چهره مردم از غم و ناراحتی در هم نرود و خنده برای همیشه مهمان لب هایمان باشد. همه بخندیم و دل هایمان شاد باشد.  من آرزوی سلامتی برای مردم کشورم دارم و امیدوارم که بیماری کرونا زودتر ریشه کن شود. این خود ما هستیم که باید برای از بین بردن این بیماری تلاش کنیم، انگار دولت علاقه ای به قرنطینه کردن شهر ها ندارد و تا زمانی که بانک ها، ادارات و شرکت ها بسته نشوند، قرنطینه معنا ندارد.