آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۷۳۰۶
صفحه آخر
۱۲

سخن روز

امام صادق علیه السلام: سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند.