آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۴۸۵۳
شرکت ها
۱۷
حمل و نقل

4 خط جدید متروی تهران گزینه یابی می شود

طرح جامع حمل ونقل ریلی درون شهری در 30 بهمن سال جاری توسط شورای عالی ترافیک کشور تصویب شد. براساس این طرح جامع قرار است چهار خط 8 تا 11، 2 خط اکسپرس و نیز توسعه خطوط 1، 3، 4، 6 و 7 متروی تهران انجام شود. بر همین اساس مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از انتخاب مشاور گزینه یابی 4 خط جدید متروی تهران (خطوط 8 تا 11) و نیز طراحی پایه خط 10 خبر داده است.

قرار است در ابتدا گزینه یابی برای این 4 خط جدید در قالب کریدورهای مصوب در شورای عالی ترافیک کشور انجام شود. منظور از گزینه یابی تعیین محل دقیق عبور این خطوط در کریدور یک هزار متری است که مصوب شده است. همچنین تعیین چگونگی اجرای خطوط، عمق خطوط و امکان سنجی اجرا در زیر یا روی زمین، مکان یابی دقیق استقرار ایستگاه ها و نیز نحوه تعامل هر خط با خطوط دیگر در مرحله گزینه یابی انجام می شود. با توجه به اینکه برای هر یک از این 4خط جدید باید 3 گزینه توسط گروه مشاور ارائه شود، این گروه مشاور، عملیات طراحی پایه برای خط 10 را به عنوان یکی از خطوط اولویت دار برای شرکت متروی تهران از نظر موقعیت و مسیر عبوری و طراحی های موردنیاز انجام می دهد تا شرایط واگذاری خط 10 به پیمانکار برای اجرا فراهم شود. مجموع اقدامات گروه مشارکت مشاور در مدت زمان 15 ماه انجام می شود، به این صورت که در ابتدای سال آتی گروه مشاور اقدامات خود را آغاز می کند و مرحله گزینه یابی 4 خط مذکور در مدت زمان 6 ماه انجام می شود. با اتمام عملیات طراحی پایه خط 10، روند برگزاری مناقصه انتخاب مجری خط 10 نیز آغاز خواهد شد. همچنین مناقصه گزینه یابی و طراحی پایه 2 خط اکسپرس، طراحی پایه توسعه خطوط فعلی و نیز طراحی پایه خطوط 8 ، 9 و 11 متروی تهران نیز در قالب مناقصه های دیگر در سال 99 در دستور کار شرکت متروی تهران قرار دارد.