آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۴۸۵۳
شرکت ها
۱۷
استارت آپ

خدمات «بهزی» برای مقابله با کرونا

در کنترل یک همه گیری چند موضوع مهم وجود دارد: آموزش رفتارهای صحیح خود مراقبتی، آموزش مهارت های شرایط قرنطینه، کاهش تماس های غیرضروری با دیگران، کاهش حضور در مکان های پرخطر، پایش علائم به صورت روزانه برای تشخیص زودهنگام و اقدام سریع و ایجاد حس امنیت و تحت پوشش خدمات بودن. در این راستا ، تیم بهزی سامانه و سرویسی را طراحی کرده که شامل دو اپلیکیشن، بیمار و تیم درمانی (پزشک، پرستار، کلینیک، روانشناس، ماما و...) است.

از طریق این دو سامانه، خدمات بهداشتی و درمانی محدود به مراکز درمانی و مطب ها نخواهد بود و آموزش، مراقبت و پیگیری در هر لحظه در دسترس کاربران یا بیماران است. از طریق بهزی، بیمار و تیم درمان به صورت 24 ساعته با یکدیگر در ارتباط هستند، آموزش های لازم برای بیماران به صورت روزانه ارسال می شود، نکات مهم و تازه ای که می تواند حیاتی باشد در لحظه برای بیماران ارسال می شود، بیماران به خوبی یاد می گیرند که چه تصمیمی بگیرند که کمترین هزینه را برای خودشان و تیم درمان به همراه داشته باشد. در ادامه علائم آنها پایش، جمع آوری و تحلیل شده، به تعبیری بیمار از حضور غیرضروری در فضای بیمارستان وکلینیک و مطب بی نیاز می شود و فقط برای مواردی که تیم درمان مراجعه حضوری را صلاح بدانند، نیازمند مراجعه است.  البته خدمات بهزی تنها محدودبه آموزش به بیماران در حوزه خود مراقبتی نیست و علاوه بر این، تیم بهزی شرایطی را فراهم کرده است تا افراد مشکوک به کرونا به وسیله استفاده از سرویس ارتباط با پزشک کمتر مجبور باشند به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کنند تا با این کار، با توجه به تراکم جمعیت در مراکز درمانی، هم به کادر درمان کمک کرده باشد و هم از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کند.