آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۴۸۵۳
فرهنگ و هنر
۲۱
تازه ها

«معشوقه برشت» پشت ویترین کتابفروشی ها

دنیای اقتصاد : رمان «معشوقه برشت» نوشته ژاک پیر امت با ترجمه مریم سپهری منتشر شد.

برتولت برشت، پس از پانزده سال تبعید به برلین بازمی گردد؛ جایی که رژیم کمونیستی برای بنیان نهادن یک تئاتر کارگری و فرمایشی، به منزله ویترین فرهنگی اش، روی او حساب ویژه ای باز کرده است. نمایشنامه نویس مشهور در این ایام با هنرپیشه ای، به نام ماریا آیش، ملاقات می کند؛ زنی که به زودی به معشوقه اش تبدیل می شود. برشت هنوز نمی داند که زن جوان، همه روزه، تمام حرکات و کارهای او را یادداشت می کند، نامه هایش را می خواند و هرچه را می بیند و می شنود در کمال وفاداری به اشتازی (پلیس مخفی آلمان شرقی) گزارش می دهد؛ چراکه در فراسوی مناسبات و احترامات رسمی، عده ای نسبت به نویسنده بزرگی که سال ها نزد کاپیتالیست های آمریکایی گذران کرده بدبین هستند.  رمان «معشوقه برشت» که جایزه ادبی گنکور سال 2003 را از آن خود کرده است، تصویر جذابی است از برلینی که تازه از خاکستر خود برخاسته و از آن مهم تر، تاملی است بر واقعیت هنر اسیر در چنگال دروغ های سیاسی و ایدئولوژیک.این رمان را نشر فرهنگ آرش در 209 صفحه و به قیمت 35 هزار تومان منتشر کرده است.