آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۴۸۵۳
باشگاه اقتصاددانان
۲۳
پرسش امروز

بودجه 99 شهرداری تهران

پارلمان محلی پایتخت در روزهای اخیر، پروسه بررسی لایحه بودجه تهران 99 را به اتمام رساند. مطابق با تصمیم 21 عضو شورای شهر تهران، سقف دخل و خرج پایتخت برای سال آینده معادل 30 هزار و 574 میلیارد تومان تعیین شد. به این ترتیب بودجه اداره شهر تهران برای سال آتی نسبت به امسال بیش از 25 درصد رشد خواهد داشت که طی حداقل پنج سال گذشته بی سابقه بوده است.

مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر تهران با نگاهی به روند نرخ تورم عمومی کشور و همچنین افزایش هزینه های اداره شهر معتقدند پیش بینی این میزان بودجه می تواند تا حدود زیادی از بار مشکلات مالی شهر بکاهد و در مقابل دست مدیران شهری در اجرای پروژه های مهم شهری را باز گذارد. این درحالی است که از نگاه بسیاری از کارشناسان شهری، در شرایطی که بخش زیادی از بودجه اداره شهر به درآمدهای حاصل از ساخت وساز (ناپایدار ترین نوع درآمد شهری) وابسته است و مهم تر از آن حوزه ساخت وساز در سال آینده احتمالا با رکود مواجه خواهد بود، تحقق چنین بودجه ای دشوار خواهد بود. در نتیجه نه تنها نمی تواند بار مشکلات شهر از محل تامین هزینه ها را کاهش دهد بلکه حتی ممکن است وضعیت را سخت تر کند. نکته مهم دیگر آنکه از دیدگاه برخی دیگر از کارشناسان شهری جنس مشکلات و مسائل اداره شهر تهران در سال آینده با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور نسبت به سال جاری و سال های گذشته متفاوت خواهد بود. امروز از صاحب نظران و کارشناسان شهری خواسته ایم تا مهم ترین چالش های اداره شهر تهران در سال 99 را مورد بررسی قرار دهند و در عین حال، زوایای مختلف نظام مالیه پایتخت و مشکلات تحقق بودجه سال آینده را واکاوی کنند.