آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۳۱
اقتصادی
۴

اجرای 4 هزار طرح صنعتی در 10 ماهه سال 98

طی 10 ماهه امسال تعداد طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی 80 تا 99 درصد در کشور به سه هزار و 940 فقره رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، تعداد طرح های صنعتی در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد تا پایان دی امسال 3761 مورد بود و این رقم در فقره طرح های با پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد به 8521 فقره می رسد. همچنین تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی 80 تا 99 درصد در 10 ماهه امسال به 3940 فقره رسید.

سرمایه پیش بینی شده طرح های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 80 تا 99 درصد معادل 59 هزار و 838 میلیارد تومان است و این رقم در مورد طرح های با پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد به 87 هزار و 209 میلیارد تومان می رسد.

همچنین اشتغال زایی طرح های با پیشرفت 80 تا 99 درصد معادل 179 هزار و 214 نفر و برای طرح های با پیشرفت 60 تا 80 درصد معادل 266 هزار و 173 نفر پیش بینی شده است.

گفتنی است، در پژوهشی که توسط مرکز پژوهش های مجلس با هدف ارزیابی و تحلیل عملکرد رقابت صنعتی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و منتخب تحلیل آماری، وضعیت ایران در شاخص شدت صنعتی سازی در سال 2017 از کشورهای ترکیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی و برزیل بهتر است.

کشورهای کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، چین، ژاپن، تایلند، مالزی، اندونزی و هند به ترتیب از بالاترین میزان شاخص شدت صنعتی سازی در کشورهای منتخب و جهان برخوردارند.

قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه گیری می شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است. در کشورهای سنگاپور، تایوان، کره جنوبی و ژاپن بین 55 تا 80 درصد ارزش افزوده محصولات صنعتی تولید شده آنها دارای سطح فناوری متوسط و بالا است که این رقم برای ایران حدود 45 درصد است. در سال 2017 (سال 1396) در میان 150 کشور دنیا رتبه 49 بود که در مقایسه با رتبه پنجاه و سوم در سال 2016 از رقابت پذیری صنعتی بیشتری برخوردار شد.

در بررسی بلندمدت آمارهای عملکرد رقابت صنعتی در دوره 2017-1990، معلوم شد که در مقایسه نسبی با کشورهای مختلف جهان پسرفت داشته ایم اما میزان اثرگذاری و نقش آفرینی بخش صنعت ایران در عرصه بین المللی در مجموع افزایشی بود.