آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۳۱
جامعه
۱۰

شارژ ماهانه تاکسیرانان پایانه ای تهران بخشیده شد

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از بخشش دو ماهه شارژ تاکسیرانان خبر داد.

به گزارش فارس، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا وکاهش ترددهای برون شهری، شارژ ماه های اسفند 1398 و فروردین 1399 برای تاکسیرانان پایانه ای بخشیده شد.

این بخشودگی به منظور مساعدت با تاکسیرانان راه آهن و ترمینال های غرب، شرق، جنوب و بیهقی در شرایط پیش آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا اعمال شده است.