آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۳۱
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

خودتان را از شر ابرقدرت ها نجات دهید

امام خمینی(ره): کوشش کنید در این سال جدید از قید شیطان نفس بیرون آیید و با پیوند جدید و وحدت کلمه و پناه به زیر پرچم پر افتخار اسلام عزیز، خود و اسلام عزیزتر از خویش را از آسیب و شر ابرقدرت ها و تفاله های وابسته به آنان نجات بخشید و با اعتصام به حبل الله بر قدرت های شیطانی غلبه کنید.