آرشیو دو‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹، شماره ۳۶۷۶
جهان
۲

رئیس جمهور خطاب به آمریکا: لیوان آب گل آلود شما را نمی خواهیم

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: رئیس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت در سال جدید، نام گذاری سال 1399 هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال «جهش تولید» را فرصت خوبی برای دولت، تولیدکنندگان، بخش خصوصی و همگان جهت تلاش مضاعف در مسیر ایجاد جهش در تولید دانست. حسن روحانی با بیان اینکه در سال جدید همه توانمان را باید در راه توسعه و پیشرفت کشور به کار بگیریم، به فهرستی از دستاوردهای اقتصادی دولت در سال 98 اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب، حرکت سریع تر و قوی تر در تولید را می خواهند و راه تحقق آن نیز انجام یک سری اقدامات زیربنایی و سریع است. او در ادامه عنوان کرد: اینکه آمریکایی ها می گویند در شرایط سختی کرونا حاضریم به ایران کمک کنیم، از آن دروغ های بزرگ تاریخ است؛ مثل آدمی که آمده سر چشمه را گرفته و نمی گذارد کسی به سمت چشمه آب زلالی که وجود دارد برود و یک لیوان آب گل آلود آورده و تعارف می کند و می گوید من آمده ام کمک کنم، می دانم شما تشنه هستید. رئیس جمهور، گفت: آمریکایی ها که مسئول بزرگ ترین جنایات در این منطقه و مسئول جنایت در ایران و تروریسم به معنی واقعی کلمه هستند و در این شرایط افکار آنها و زیربنای تفکر غلط و تروریستی آنها برای دنیا آشکارتر شده، می گویند ما حاضریم در کرونا کمک کنیم؛ همان یک لیوان آب گل آ لودی است که تعارف می کنند؛ اما نمی گویند چشمه های اصلی را جلوی این ملت بستیم. ما لیوان آب گل آلود شما را نمی خواهیم، شما کنار بروید.