آرشیو دو‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹، شماره ۳۶۷۶
هنر
۴

توصیه «عیاری» به اعلام تعطیلات جبرانی از سوی دولت

هنوز فرصت هست. هنوز دیر نشده، اما اگر دیر هم شده باشد، می گویند ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است. پس پیشنهاد می شود دولت به سرعت اعلام کند؛ زمانی که ابرهای سیاه کرونا دست از سر ایران بردارد یا در دوران کاهش باشد، تعطیلات جبرانی اعلام خواهد شد. براساس این وعده مردم دل خوش خواهند کرد به 10، 15 روز تعطیلی که ممکن است در مرداد یا شهریور یا هر زمان دیگری باشد. امروز در یکی از خروجی های تهران راننده ای به گزارشگر صداوسیما گفت: «اگر حالا به سفر نرویم تا نوروز بعدی باید صبر کنیم!». من و کسان بسیار دیگری ممکن است بگوییم خب، به درک،  نروید. مگر شرایط ملتهب کشور را نمی بینید؟ اما به قاعده این رسم برخورد با انبوه کسانی که اگرچه شرایط را می فهمند و از خوف ویروس دلشان نمی خواهد بروند، ولی زورشان به پایشان نمی رسد و می روند. اگر پیشنهاد عاقلانه ناخنک زدن  به ماه های تابستان برای جبران تعطیلی کنونی مدارس و دانشگاه ها درست باشد، پس تعطیلات جبرانی نوروزی هم می تواند در  آینده به مردم اهدا شود. شکی نیست که بخش قابل توجهی از آنهایی که زورشان به پایشان نمی رسد با آگاهی از این خبر با مهار پای سرکش خود نوروز سال 99 را در خانه می مانند.