آرشیو یک‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹، شماره ۳۶۷۵
صفحه اول
۱
یادداشت

از مرخصی، عفو و آزادی هزاران زندانی استقبال می کنیم

احسان هوشمند

مرخصی حدود صد هزار نفر از زندانیان کشور و متعاقب آن عفو و آزادی 10 هزار نفر از زندانیان از جمله گروهی از زندانیان سیاسی از جمله خبرهای خوش روزهای پایانی سال 1398 بود. در روزهای آخر سال در کنار نگرانی های زائدالوصف ناشی از شیوع ویروس کرونا، کام ایرانیان با دریافت اخباری از اعطای مرخصی به ده ها هزار زندانی و عفو و آزادی حدود 10 هزار زندانی شاد شد. این نخستین باری است که این تعداد زندانی از جمله زندانیان سیاسی و امنیتی عفو و آزاد یا اینکه برای مدتی از زندان مرخص می شوند.

گذشته از اثر شیوع بیماری کرونا در اعطای این مرخصی به جمع بزرگی از زندانیان کشور، عفو آزادی شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی نشانه مثبتی از اصلاحات و تغییر رویه در قوه قضائیه است. بی گمان بخش بزرگی از جامعه ایران با این رویکرد و استمرار آن همدلی خواهد داشت. در سال های گذشته رویکرد قوه قضائیه درباره زندانیان به ویژه زندانیان جرائم سیاسی و امنیتی کمتر انعطاف داشت و عفو شماری از زندانیان دارای احکام زندان تا پنج سال در روزهای آخر سال 1398 نشان داد گام مهمی در این راستا برداشته شده است.

1- در کنار عفو آزادی و مرخصی شمار قابل توجهی از زندانیان عادی، مرخصی و آزادی و عفو شماری از  زندانیان سیاسی و امنیتی موجب شادی و امیدواری عمومی شد و گروهی از نخبگان سیاسی و روزنامه نگاران کشور نیز از این رویکرد استقبال کردند. امید است این روند استمرار داشته باشد و ضمن عفو، آزادی شمار دیگری از زندانیان و کم کردن ضوابط عفو از جمله طی کردن یک سوم از دوره زندان گروه بیشتری از این دسته از زندانیان آزاد شوند.

همچنین تعمیم این روش به زندانیان با احکام سنگین تر با اتهامات سیاسی می تواند بخشی از استهلاک سرمایه اجتماعی نظام قضائی کشور را بازسازی کند. امید است به زودی شاهد آزادی شمار بیشتری از زندانیان باشیم.

2- آزادی و دادن مرخصی به شماری از زندانیان خارجی و دوتابعیتی بیش از هر زمان دیگری امید برای تقویت دیپلماسی میان طرف های غربی و ایران با هدف آزادی زندانیان دو طرف را افزایش داده است. امید است در روزهای آینده شماری از زندانیان ایرانی در آمریکا و اروپا آزاد و متقابلا زندانیان آمریکایی و اروپایی محبوس در ایران نیز آزاد شوند. استمرار آزادی زندانیان دو طرف می تواند نشانه های امیدبخشی از تقویت دیپلماسی در برابر ماجراجویی و جنگ طلبی باشد و تندروهای جنگ طلب از جمله جناح تندروی آمریکا را به حاشیه براند.

3- اعطای عفو عمومی به ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و استفاده از ظرفیت های این گروه از ایرانیان که صاحبان سرمایه و دانش هستند و گروه قابل توجهی از آنان از علاقه مندان به سرنوشت کشور و وطن هستند، فرصت های تازه ای در اختیار کشور قرار می دهد. شمار زیادی از ایرانیان در خارج از کشور از جمله دانشمندان و متخصصان، صاحبان سرمایه و کارآفرینان ایرانی و نیز هنرمندان ایرانی و سایر اقشار سفیران فرهنگ و تمدن ایرانی در خارج از مرزهای سیاسی کشور هستند. ظرفیت بزرگ و شایان توجه این گروه از ایرانیان باید در خدمت فرهنگ و تمدن کشور قرار گیرد. اعطای عفو عمومی و رفت وآمد آزادانه این افراد به درون کشور ضمن آشناکردن آنان به واقعیات درون کشور موجب می شود تا سرمایه و تخصص و ظرفیت های آنان به یاری توسعه کشور بیاید.

در پایان ضمن استقبال دوباره از آزادی شمار زیادی از زندانیان و عفو 10 هزار نفر از زندانیان، استمرار این رویکرد را گامی مهم در راستای تامین منافع ملی و ایجاد آرامش و امید در جامعه در حال تحول ایران ارزیابی می کنم.