آرشیو یک‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹، شماره ۳۶۷۵
دیپلماسی
۲
کوتاه از دیپلماسی

تماس تلفنی ظریف و بوررل

ایرنا: وزیر امور خارجه ایران و جوسب بوررل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماسی تلفنی آخرین تحولات شیوع کرونا در جهان و اقدام های ایران، به ویژه موانع پیش روی کارزار ایران علیه شیوع کرونا را بررسی کردند. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، در این تماس تلفنی، دیپلماسی سلامت و افشاگری علیه تروریسم اقتصادی و تروریسم درمانی ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران، مورد بررسی قرار گرفت. جوسب بوررل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن اعلام همبستگی با ایران و رد تحریم های یک جانبه آمریکا علیه سلامت و جان مردم ایران خواستار همفکری و همیاری کشورها برای یافتن راه حل های موثر در این زمینه شد.