آرشیو یک‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹، شماره ۳۶۷۵
روزنامه فردا
۴
این روزها

ملاحظات بهاری کرونایی

رویا صدر

*ردی از سال نو را روی کاغذ می آورم/ کاغذ زنگ دلشوره به خود می گیرد.

* سال کهنه را دور می ریزم/ به آلوده کردن بهداشت محیط متهم می شوم.

* سال اسقاطی را به مزایده می گذارم/ دریغ که بساط هیچ دلالی را در بازار کالاهای بازیافتی پر نمی کند.

*سال کبیسه 1398/ تخفیف یک روزه چرخ هستی به انسان، با ماسک و دستکش اضافه

* بهار از راه می رسد/ بوی الکل و مایع سفیدکننده و ژل ضدعفونی می دهد/ سرفه زنان به استقبالش می رود.

*نوروز امسال/ به لطافت شعر است/ با مضمون تنهایی

*در چهارشنبه سوری، زمستان دست هایش را روی آتش ضدعفونی می کند/ زمین نفس می کشد تا بهار بیاید.

*بیایید بطالت هایمان را تقسیم کنیم/ چنین گفتیم در قرنطینه

*با نگران نباش گفتنش/ نگرانم می کند/ مسئول اجرائی عزیز

*اثر انگشتانم را مدام پاک می کنم/ رنگ اسیر بی رنگی می شود/ ویروس متواضعی است، اهل رنگ و ریا نیست.

*زمین نفس می کشد. شکوفه ها گل می دهند. بهار لبخند می زند. از پشت پنجره ها برایش دست تکان می دهم و بعد، دستم را بارها و بارها می شویم...

*این گرمای ناگهانی هوا نویدبخش آمدن بهار است / یا زمستان تب کرده؟

*صدای نفس کشیدن زمین می آید/ ویروس ها برمی آشوبند/ آسمان هفتم، بهار را به قرنطینه می برد.

* سرنا و دهل نوازنده دوره گرد/ در میان هجوم ماسک و دستکش/ دوربین مخفی نیست آقا، بیخود نخندید!

*افتخارآفرین/ خوشبختانه/ می توانیم/ خواهیم توانست/ با کمک شما مردم عزیز/ با لبخند اضافه...