آرشیو پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۶۴
ورزش
۱۴
فوتبال

افشاگری فدراسیون فوتبال از روند اصلاح اساسنامه با فیفا

روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره روند مکاتبات صورت گرفته با فیفا در موضوع اصلاح اساسنامه منتشر کرد.

1. پیرو هماهنگی های انجام شده جلسه بررسی اساسنامه فدراسیون فوتبال در تاریخ 21 و 22 مرداد با حضور نمایندگان فیفا، کنفدراسیون و فدراسیون فوتبال در تهران برگزار شد. طی این جلسات اساسنامه استاندارد پیشنهادی فیفا به عنوان پیش نویس مطرح شد و بررسی و اصلاحات اولیه در آن صورت پذیرفت.

2. متعاقبا فیفا پیش نویس مذکور را پس از ویرایش و اعمال نظرات اصلاحی فدراسیون ارسال و درخواست کرد بررسی های مورد نیاز نهایی در چارچوب قوانین و مقررات انجام و در صورت تایید برای فیفا ارسال شود.

3. در فرایند اصلاح و به روزرسانی نهایی اساسنامه، دو جلسه در آبان ماه 98 با حضور رئیس وقت، نایب رئیس دوم، سرپرست دبیرکلی، رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات و رئیس دپارتمان بین الملل در فدراسیون برگزار شد و در نهایت با توجه به در پیش بودن مجمع انتخاباتی فدراسیون و فرصت اندک تا آن موعد و به منظور پیشگیری از هرگونه شائبه دخالت یا مهندسی انتخابات در صورت تغییر اساسنامه پیش از مجمع انتخاباتی مقرر گردید فرایند تغییر اساسنامه پس از برگزاری انتخابات در دستور کار قرار گیرد و تیم مدیریتی بعدی عهده دار این مهم شود.

4. نمایندگان فیفا و کنفدراسیون در اساسنامه جدید پیشنهادی بر چند موضوع تصریح داشتند که یکی از آنها عدم حضور وزیر و معاون محترم وزیر ورزش و جوانان در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال بود که این موضوع با مخالفت رسمی فدراسیون در همان نشست همراه بود اما نمایندگان اعزامی فیفا و کنفدراسیون نپذیرفتند.  

5. نکته قابل توجه اینکه فیفا در هیچ یک از مکاتبات ذکرشده اشاره ای به الزام برگزاری انتخابات پس از تصویب اساسنامه جدید نداشت.

6. به صورت موازی و به دنبال جلسات رئیس وقت فدراسیون با مسئولان وزارت ورزش و جوانان مبنی بر طی مراحل اول و دوم بررسی اساسنامه فدراسیون فوتبال و بررسی نهایی آن در هیئت محترم دولت در مورخ 2 مرداد 98، رئیس وقت فدراسیون در ماه های بعد به همراه دکتر احمدی، معاون محترم وزارت ورزش و جوانان در تمامی کمیسیون های مرتبط در هیئت دولت شرکت کردند.