آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۳
سیاست
۲

99، سال واقع بینی مردم و مسئولان

دکتر صادق زیباکلام

باوجود تمام مشکلات موجود نباید ناامید بود، زیرا همه بحران های سال 98 باعث شد شناخت مردم از جامعه واقع بینانه تر شود و موافقان شرایط موجود به این نتیجه برسند که مسئولان ایران هم می توانند اشتباه داشته باشند. از سوی دیگر مخالفان نظام هم دریافتند که شعارهای قهرمانانه، پوچ و توخالی سنخیتی با واقعیت موجود ندارد؛ بنابراین هردو اینها در جامعه قدری از مواضع تندوتیز خود پایین می آیند و درباره گذشته منطقی تر اظهارنظر می کنند. در حقیقت اگرچه بلایای طبیعی و مشکلات اقتصادی و سیاسی ضربات بسیار سنگینی به جامعه وارد کرد اما نوعی پختگی را به ارمغان آورد. مسئولان در هر رده و سمتی هم متوجه شدند که آرام آرام باید از برج عاج خود پایین بیایند و به عرصه داخلی و خارجی نگاهی واقع بینانه داشته باشند. مشکلات عجیب سال 98 نشان داد که نمی شود همه مسئولیت ها را بر دوش بیگانگان انداخت و وقت آن فرارسیده است که قدری نقد از درون را پذیرا باشیم؛ بنابراین پختگی اخیر و سر به سنگ خوردن و دوباره برخاستن در میان همه مشکلات فعلی قدری امیدوارکننده است. مردم هم می توانند در مسیر بهبود شرایط نقش بسزایی داشته باشند. یکی از مشکلات مهم این روزهای ایران، نبود اعتماد در جامعه است که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. مردم باید با یکدیگر صمیمی باشند و آستانه تحملشان را بالا ببرند و بدانند که اصلاحات، پیشرفت و توسعه موضوعاتی نیستند که یک شبه به بار آیند و لازم است که بدون شعارزدگی مسیر نیل به آنها را پیمود. مردم نباید انتظار داشته باشند که از پس یک انتخابات، همه مشکلات رفع شود. واقعیت این است که راه بهبود شرایط این روزهای ایران بسیار دشوار و پرپیچ و خم است. اگر جوامع توسعه یافته توانسته اند در سایه دموکراسی به آزادی و ثبات در وجوه مختلف برسند، با ممارست و تلاش بی وقفه و اتحاد مردم برای بهبود شرایط کشور و کارآمدی مسئولانشان بوده است. آنچه امروز در ایران مشاهده می کنیم، این است که دولت چندان توانی بر حل مسائل کشور ندارد و در این وضعیت لازم است که دست کم خود مردم به فکر عبور از بحران ها باشند و از سوی دیگر باید امید داشت که در سال 99 دولت قدری از این کرختی بیرون آید و نیروهای تندرو سیاسی هم در پیش پای دولت موانع بیهوده ایجاد نکنند. در نهایت با همه مشکلات کنونی باید امیدوار بود.