آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۳
سیاست
۲

سال آشتی ملی

مرتضی مبلغ

بحران کرونا در کنار تمام تلخی ها و سختی هایی که ایجاد کرد، فرصت های مغتنمی را نیز به وجود آورد و همه دریافتند که بسیاری از غوغاهای موجود در کشور و اختلاف های سیاسی بی معنی است و جنبه ظاهری دارد و معلوم شد که مسائل اساسی این کشور، مربوط به حقوق شهروندی مردم است. اگر در ادامه مسیر همه بپذیرند که چنین مسائلی در سرنوشت کشور و ملت ایران نقشی تعیین کننده دارد، می توان به بهبود شرایط امیدوار بود. واقعیت این است که دغدغه مرگ و حیات، نشان داد دعواهای سیاسی موضوعیت ندارد و این یکی از مهم ترین فرصت هایی بود که با شیوع ویروس کرونا به دست آمد. از سوی دیگر، با شرایط بحرانی اخیر، ضرورت همدلی و آشتی ملی بیش از پیش احساس شد؛ زیرا اگر نزاع های سیاسی ادامه یابد و دستگاه های مختلف در کار یکدیگر خلل ایجاد کنند یا گروه های سیاسی در مقابل دولت بایستند، احتمال بروز فجایع بدتری را می توان تصور کرد؛ بنابراین لازم است همه دست از مسائل جناحی بردارند و به آشتی ملی و متعاقب آن به توسعه و سازندگی کشور بیندیشند. علاوه بر اینها، کرونا باعث شد همه دریابند که نگاه های افراطی مبتنی بر آموزه های سنتی غیرسازنده،  پاسخ گوی ملتی که بنای پیشرفت دارد، نیست؛ همه دریافتند خرافه ها جایگاهی ندارند و باید با علم و برنامه ریزی کشور را اداره کرد. بحران اخیر ثابت کرد بسیاری از روش ها چقدر ناکارآمد  بوده است و نمی توان آنها را ادامه داد. دیگر آنکه با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از نهادهای مدنی فعال شدند و بخش هایی از سیستم هم متوجه شد که دیگر نمی تواند با استناد به روش های گذشته، ادامه دهد و باید در سیاست های خود تجدیدنظر کند. با همه این موارد، می توان انتظار داشت که همه عقلانیت را در دستور کار خود قرار دهند و با ایجاد آشتی ملی و در پیش گرفتن مدیریتی حساب شده، شرایط کشور بهبود یابد. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، مسیر دولت تا سال1400 است. یکی از چالش های دولت در سال آینده، مواجهه با مجلسی اصولگرا و تا حدی تندرو است. اگر نمایندگان مجلس یازدهم بخواهند با دولت سر جنگ داشته باشند، تحریم های خارجی از یک سو و مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی از سوی دیگر، کشور را به مرحله خطرناکی می رساند. اکنون باید از درگاه الهی بخواهیم همه گروه ها با یک عقلانیت جامع به این نتیجه برسند که حل مشکلات کشور در گرو آشتی ملی است تا آینده بهتری در انتظار ملت ایران باشد. در نهایت امید آن است که خداوند به بهترین شکل احوال ما را تغییر دهد و سال آینده منشا خیر بسیاری برای کشور و مردم ایران باشد.