آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۳
هنر
۱۰
بهاریه

بیچاره چه چاره

حسن فتحی

ای کاش نمه و نسیم باد نوروزی فروردین یه بار دیگه سروصورت ژولیده گوریدمو ناز و نوازش می کرد!

 خدا این آخر سالی بیامرزه همه اموات دور و نزدیک تونو ، یه ننه جون نازنینی داشتم خیلی قدیما که نوه ننر و کوچولوشو متصل نصیحت می کرد به اینکه بچه جون اینقده تو کوچه خیابون نرو که لولو میاد میخورتت ها!  اما من باد گره اینقده بی اعتنایی کردم به این  سفارش ننجونم که بالاخره هم این لولوی... اومد و خفتم کرد و منو خورد!  راس و حسینی شو بگم، ما خودمون بودیمو یه شهر، از شاتار شوتور و قاتار قوتور گنده لات هاشم هول و واهمه ای نداشتیم، چه برسه به این ویروس چینی؛ اما یه اتفاق ساده بیرون خونه کار دستمون داد و هارت وپورتمونو یکی کرد و زرتمونو قمصور! از اوس کریم پنهون نی، از شما داشی های گل وبلبلم چه پنهون، آخرشم معلومم نشد این ویروس لاکردار چه ریختی اومد سراغم؛ دستمو به جایی و چیزی زدم و مالیدم که نباس می مالیدم، تو محل و محفل و پاتوق مشکوکی تردد کردم که نباس می کردم، از بغل آدم و آدمای مبتلای نفس تونفس عطسه پرون و سرفه لرزون رد شدم که نباس رد می شدم، هرچی بود، این لانتوری بدعهد و ادا، اینقده ناسور و ناجور بود که دو به سه نرسیده یکهو و یه وری، دراز و شمبلیله شدم رو به قبله و تب وتاب و ویروسه هلو بیا برو تو گلو، زد به ریه خسته و خرابمو، دور از جون همه شما الفاتحه، ریغ رحمت سر کشیدم و خلاص!  الانه که چندوقتیه ته خطم و تو گل وگوش مرحومم، آیه «فبای آلاء ربکما تکذبان» چرخ می خوره، از زیر یه خروار خاک حسرت، آرزو می کردم ای کاش لااقل این یه شب عیدی و سال تحویلو، سر سفره هفت سین  «یا مقلب القلوب» و فال حافظ، تو خونه مو کنار دست کس وکارم بودم!   ای کاش نمه و نسیم باد نوروزی فروردین یه بار دیگه سروصورت ژولیده گوریدمو ناز و نوازش می کرد!  ای کاش یه بار دیگه چش وچارم منور می شد به جمال مبارک شکوفه های اردیبهشتی و پیچ امین الدوله... از دیوار همسایه؛ ای کاش یه بار دیگه سروصدای شوخی و خنده و عیش و عشوه قربیله همه اونایی که از کوچیک و بزرگ و پیر و جوون و زن و مرد خاطرشون برام عزیزه، تو گوشم زنگ می زد، اما بیچاره چه چاره؛ حالا دیگه نه صدایی، نه ندایی، نه قیقاش در و نه دق البابی؛ صدقه سری یه ویروس پیتی گوری جوون برزخ کن، رخت خاک شدیم تا قیوم قیامت!  حالا تو نازنین آخر تیپ که از دست این کرونای پهلوون کش قسر در رفتی و کلی خوش به حالت شده، اقلش تو حال ملکوتی وقت سال تحویل، هم یادی کن از کلهم اجمعین کشته ها و مرده های شریف و رنج کشیده این سال ناشزه شرتی شپکی ابدال بلینا، هم بیشتر مراقبت کن از خودت و زار و زندگیت که مبادا این دیو دوسر ریزه میزه ناغافل سراغت بیاد؛ دست آخرم اگه خواستی دعا کن که اوسا کریم به همه اونایی که با جهل و ندونم کاری هاشون، حق و حقوق خلق الناس ضایع می کنن، یه جو مرام و معرفت و انصاف معقول بده که القصه زنده و مرده همه مون، آخرش می رسه به این افاضه آشیخ حافظ شیرازی که فرمودن :

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

عید زنده و مرده این خاک رند بلاکش مبارک!

 ضمیمه: امسالو شهرت دادن آخر سالی نرید قبرستون سراغ امواتتون، مبادا شر این ویروس قرشمال یقه تونو بگیره، خیالی نی، دمتون گرم و دهنتون گلاب، نمی خواد بیان، اما لاکردارا، پس چرا خیابونا و  فروشگاه ها این قدر از جمعیت لملمه می زنه؟!