آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۳
ورزش
۱۴

از خیلی چیزها باید بگذریم

حمیده عباسعلی / قهرمان کاراته زنان جهان

متاسفانه روزهای خوبی را در سال 98 ندیدیم، به خصوص این اواخر که اوضاع خیلی نابسامان است. اولین تغییری که آرزو دارم در سال آینده ایجاد شود این است که این بیماری مرگبار که در ایران بیداد می کند، از بین برود. هرچه سریع تر باید آن را از بین ببریم که فکر می کنم راه حل آن همدلی و همکاری بین خودمان است؛ اینکه در خانه بمانیم و از خیلی چیزها بگذریم. باید قبول کنیم این عید مثل عیدهای قبلی نیست. از دیدن همدیگر صرف نظر کنیم.  خریدهایی را که اصلا نیازی به آنها نیست انجام ندهیم. بی توجهی به این مسائل باعث می شود خودمان ضربه اش را بخوریم و روزبه روز این بیماری انتشار پیدا کند. فکر می کنم نابودکردن کرونا باید اولین اولویت همه مردم ایران در سال جدید باشد.