آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۳
ورزش
۱۴

امنیت و سلامتی دوباره برمی گردد

محمود خسروی وفا

من امید دارم که در سال جدید در هر زمینه ای با تغییرات خوب روبه رو هستیم که مهم ترینش سلامتی و امنیت کامل است. ما شاید امنیت را در این کشور برقرار می کردیم، اما سلامتی را نتوانستیم حفظ کنیم. به قول یک فیلسوف یونانی، سلامتی و امنیت دو تاج نامرئی بر سر آدم ها هستند و تا زمانی که این تاج از سرها برداشته نشود، قدر آن را نمی دانیم. بنابراین معتقدم این تاج ها دوباره بر سر مردم ایران گذاشته خواهند شد. در حوزه ورزش هم قطعا شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. برخلاف تصور، بودجه خوبی برای این حوزه در نظر گرفته شده. در کنار این موضوع می توانیم با مدیریت و حفظ پروتکل های بهداشتی در این روزهای سخت، کاروانی بااقتدار به بازی های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو اعزام کنیم.