آرشیو سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۲
صفحه آخر
۱۶
روزها

در خانه سوری

تلاش برای تاب آوردن در شرایط سخت کنونی، مبارزه با شیوع بیماری و تلاش برای قطع زنجیره آن، قدردانی از پزشکان و کادر درمانی تنها بخشی از دغدغه های این روزهای برخی از شهروندان است؛ تلاشی در جهت اینکه مصیبت برای ما و دیگران دوچندان نشود و دست به دست هم بتوانیم از این روزهای سخت بگذریم. همین احساس مسئولیت موجب شده تا این روزها کمپین های مردمی زیادی برای کنترل رفتار جمعی صورت بگیرد و کمک کند تا دامنه شیوع بیماری گسترده تر نشود. به هر مجموع تصمیماتی که برای مبارزه با این بیماری گرفته شده موجب شده تا خیلی ها آن را همچنان جدی نگیرند، با وجود اینکه در این روزها هر روز بیش از صد نفر بر اثر این بیماری جان می سپارند و خطر مرگ بیخ گوش همه ماست. شاید همین جدی نگرفتن ها موجب شده تا مردم هم دست به کار شوند و به سایر شهروندان و همچنین مسئولان نکاتی را گوشزد کنند و همین مسئله دست مایه راه اندازی چند کمپین جالب توجه شده است. از همان روزهای اول شیوع بیماری، بسیاری از کادر درمانی بیمارستان ها که در خط مقدم مبارزه با بیماری بودند تشکر کردند. مردم این روزها حسابی قدردان زحمات پزشکان، پرستاران و کارمندان بیمارستانی هستند. کمپین «سیمرغ سپید سپاس» یکی از اولین کمپین هایی بود که برای قدردانی از زحمات پزشکان و پرستاران درگیر در درمان کرونا راه اندازی شد. اما آنچه در این روزها ممکن است به یک زحمت مضاعف برای بیمارستان ها تبدیل شود، افزایش مراجعان غیرکرونایی است. طبیعی است که بیشتر ظرفیت بیمارستانی کشور درگیر درمان کروناست و هرچه تعداد مراجعات غیرضروری به بیمارستان ها کم و کمتر باشد، به کمتر فرسوده شدن کادر درمان کمک بیشتری می کند. ازاین رو و برای آگاهی دادن به آن بخش از شهروندانی که هنوز ماجرای بیماری را جدی نگرفته اند کمپینی با عنوان «درخانه سوری» یا «چهارشنبه خوانی» به راه افتاده است. هدف این کمپین این است تا از برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال در این وضعیت بحرانی جلوگیری کند و طبیعتا از حجم مجروحان احتمالی که سالانه از برگزاری این مراسم به دست می آید بکاهد. در کنار این کمپین ها، کمپین های روحیه بخش دیگری مانند آوازخواندن در بالکن ها هم به راه افتاده تا به آنهایی که در خانه مانده اند روحیه ای دوچندان بدهد. روزهای متفاوتی در پیش داریم و هر کس به سهم خود باید جلوی گسترش بیماری را بگیرد.