آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۲
صفحه آخر
۱۶
رمضان المبارک : ماه مهمانی خدا (24)

ماه مهمانی خدا

محبت یا شدت؟

حجت الاسلام محسن قرائتی

«محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراه و مثلهم فی الإنجیل کزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما»(فتح،29)

محمد، فرستاده خداست و کسانی که با او هستند، بر کافران، سخت و با یکدیگر مهربانند. آنان را پیوسته در رکوع و سجود می بینی که بخشش و خشنودی را از خدا می جویند. نشانه آنان در رخسارشان از اثر سجود پیداست. این است وصف ایشان در تورات و وصف آنان در انجیل. وجودشان مانند زراعتی است که جوانه اش را از زمین رویانده، پس آن را نیرو داده تا سخت شود و بر ساقه خود [استوار] بایستد، آن گونه که کشاورزان را به شگفتی و شادی وامی دارد. تا خدا بواسطه [انبوهی و نیرومندی] مومنان، کافران را به خشم آورد. [ولی] خداوند به کسانی از کافران که ایمان آورده و کارهای شایسته کنند، وعده آمرزش و پاداشی بزرگ داده است.

در این آیه، شیوه ارتباطات یک مومن ترسیم شده است:

با دشمنان: شدت و سختی. «اشداء»

با اهل ایمان: محبت و مهربانی. «رحماء»

با خداوند: عبودیت و بندگی. «رکعا سجدا»

این آیه، هم به نشانه های ظاهری مومن اشاره کرده که خضوع و خشوع در گفتار و رفتار است: «سیماهم فی وجوههم من اثر السجود»، هم به استواری و ریشه دار بودن عقیده در دل وجان مومن که همواره در حال رشد و گسترش است: «کزرع اخرج شطاه». آری! اسلام دینی جامع است؛ در روابط سیاسی: «اشداء علی الکفار»، در اخلاق اجتماعی: «رحماء بینهم» و در بعد معنوی: «رکعا سجدا» است.   بر اساس این آیه:  1- جهانی شدن مکتب اسلام، به مومنانی صادق و استوار برای یاری دین خدا نیازمند است: «محمد رسول الله و الذین معه»   2- مسلمانان باید در برابر دشمن؛ قاطعیت، صلابت و شدت داشته و در برابر دیگر مومنان، رافت، رحمت و عطوفت داشته باشند. «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» 3- بی تفاوتی ممنوع، مسلمان باید مظهر حب و بغض در راه خدا باشد. «اشداء علی الکفار رحماء بینهم»  4- در فرهنگ قرآن، ملاک مهر و قهر، ایمان و کفر است، نه قوم و قبیله و مال و ثروت. «اشداء علی الکفار رحماء بینهم»  5- عبادت، برای یاران پیامبر یک سیره دائمی است، نه یک عمل موسمی. «تراهم رکعا سجدا»  6- در جامعه اسلامی، باید اقامه نماز ظهور و بروز داشته باشد، نه مخفی و پنهان. «تراهم»  7- بخش هایی از تورات و انجیل فعلی، دست نخورده و تحریف نشده است، لذا قرآن در مواردی به آنها استناد می کند. «ذلک مثلهم فی التوراه و... الإنجیل»  8- جامعه اسلامی باید خودکفا، مستحکم و مستقل باشد تا بتواند روی پای خود بایستد. «فاستوی علی سوقه»  9- دین از سیاست جدا نیست. در کنار رکوع و سجود، موضع گیری های قاطع و دشمن شکن لازم است. «رکعا سجدا... لیغیظ بهم الکفار»  10- رشد کمی و کیفی مسلمانان، کفار را عصبانی می کند. «لیغیظ بهم الکفار»