آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۱
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

دروغ جدید!

گفت: یکی از مدعیان اصلاحات گفته است؛ دولت روحانی به اصلاح طلبان ربطی ندارد! مگر ما در مدیریت دولت روحانی بودیم که حالا مشکلات آن را بپذیریم!

گفتم: مگر همین ها نبودند که از همه اقدامات دولت حمایت می کردند. مگر غیر از دو یا سه نفر بقیه اعضای کابینه آقای روحانی از مدعیان تابلودار اصلاحات نبودند؟! مگر دولت را رحم اجاره ای خود نمی دانستند؟! و...

گفت: در انتخابات 96 همین اصلاح طلبان مصاحبه می کردند و می نوشتند؛ برای بار دوم هم به رئیس جمهور رای بدهید، تضمین وعده های ایشان با ما اصلاح طلبان است!

گفتم: از یارو پرسیدند؛ توی تمام عمرت یک حرف راست زدی؟

گفت؛ اگر بگم آره یک دروغ جدید به دروغ هام اضافه شده!