آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۱
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

شیاطین همنیشن دروغگویان گنهکار هستند

«(خداوند دشمنانی را که بر پیامبر اسلام(ص) تهمت می زنند و دروغ می گویند مخاطب ساخته می فرماید:) آیا به شما خبر بدهم شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟»

«بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند (پس از ایشان به شدت دوری کنید تا گرفتار دام های شیاطین نشوید.»)

«آنها آنچه را که می شنوند (بدون اینکه تحقیق کنند و به درستی و نادرستی آن سخن پی ببرند به دیگران) القا می کنند، و (در نتیجه) اکثرشان دروغگو هستند.»