آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۲
اقتصادی
۸

اخبار

تورم تولیدکننده کاهش یافت

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 98 نسبت به دوره مشابه در سال قبل با 13.3 درصد کاهش به 36.7 درصد رسید. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان98 به منفی 3 دهم درصد رسید که در مقایسه با همین مدت در فصل قبل بدون تغییر بوده است. بیشترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش های خدمات (4.1 درصد) و معدن (3.4 درصد) است./ مرکز آمار

شرط برای فروش ارز

دبیرکل کانون صرافان ایران گفت: فروش ارز بر مبنای، درج نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها است. شهاب ابراهیم قربانی، اعلام کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی صرافی ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز هستند که قبلا نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی یا تارنمای صرافی اقدام کنند. دبیرکل کانون صرافان ایران طی اطلاعیه ای از صرافان مجاز خواست تا نسبت به بارگذاری نرخ تمام ارزهای قابل معامله در سایت خود اقدام کنند./کانون صرافان