آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۲
اقتصادی
۹
یادداشت

تحول اقتصاد جهانی در دوره پساکرونا

دکتر سید حمید حسینی (کارشناس اقتصادی)

با شیوع ویروس کرونا شاهد تغییر گسترده در مبادلات جهانی هستیم و به طور قطع این تغییر و تحولات ادامه دار خواهد بود چرا که دیگر بعید است بتوان به روال سابق فعالیت کرد. کرونا بر صنعت نفت، گاز، هواپیمایی، ورزش و سایر بخش ها اثر گذاشت و برای اولین بار بود که به علت شیوع یک ویروس، اقتصاد تمام کشورها با چالش روبه رو شد.

 در این میان به نظر می رسد فضای اقتصاد جهانی در حال متحول شدن است و اکثر کسب و کارها به سمت حرکت در فضای مجازی و استفاده از روش نوآورانه که با فناوری های روز گره خورده است، هستند.

با رونق کسب و کارهای جدید، فعالان اقتصادی وارد فضای جدیدی از همکاری ها خواهند شد، لذا مجموعه هایی می توانند در دوران پساکرونا همکاری و فعالیت های خود را در جامعه جهانی ادامه دهند که با توجه به آثار زیانبار شیوع ویروس کرونا بتوانند با سیاست و فعالیت های جدید کار کنند.  یکی از اولویت ها در فضای اقتصاد جهانی، فعالیت های مربوط به فضای مجازی و کسب و کارهای آنلاین است. به هر ترتیب باید پذیرفت که اولویت های اقتصادی کشورها تغییر کرده و مسائل پزشکی، خدمات بیمارستانی و موضوعات مربوط به بهداشت و درمان در صدر توجه ها قرار گرفتند. این در حالی است که قبل از شیوع ویروس کرونا، مسائل سیاسی در صدر نگاه ها و توجهات بود.

کووید19 باعث شد که آهنگ حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال سریع تر شود و خیلی از صاحبان مشاغل به دنبال تجارت و فعالیت های نوین باشند که دراثر یک ویروس و موارد مشابه لطمه نبینند. شیوع ویروس کرونا نشان داد که برخی از صنایع، کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی نمی توانند در هر موقعیت و شرایطی دوام بیاورند. لذا خیلی از تجار و فعالان اقتصادی در دوره پساکرونا به گونه ای رویه خود را تغییر خواهند داد که در صورت بروز مشکلات مشابه فعالیت اقتصادی آنها دچار مرگ نشود.

در دوره جدید یا پساکرونا رویکرد اکثر کشورهایی که با کرونا درگیر بودند و تلفات جانی و خسارت مالی آنها زیاد بوده است، بسرعت به سمت تغییر می روند؛ این تغییرات بعضا در فضای مجازی و دیجیتال نمود پیدا خواهد کرد. در ایران هم ما باید با چنین رویکردی حرکت کنیم تا بتوان هماهنگ با سایر کشورها پیشرفت کرد.

شیوع ویروس کرونا باعث شد که اقتصاد جهانی اثر منفی زیادی به خود بگیرد وقتی رشد اقتصادی به خاطر شوک های متعدد سیر نزولی به خود می گیرد، تجارت هم کاهشی می شود. وضعیت موجود گویای آن است که انقلابی وسیع در حوزه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد که عملا هیچ کشوری از آن بی نصیب نخواهد ماند.

جهان پذیرفته است که فضای مجازی تعیین کننده ارتباطات شده است و نمی توان منکر تغییرات گسترده در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شد. از این رو برای آنکه کسب و کارهای جهانی بتوانند مانند گذشته در فعالیت خود رونق داشته باشند بایستی دیدگاه خود را تغییر دهند و آینده دیگری را برای کسب و کار خود ترسیم کنند.

این موضوع در مورد کسب و کارهای فعال در ایران هم صدق می کند و همه باید به فکر روش های نوین در تجارت، گفت و گو و مذاکرات باشیم.