آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۳
باشگاه اقتصاددانان
۲۳
پرسش امروز

آینده تحریم ها

نگار باقری

 در اردیبهشت ماه سال 1396، دونالد ترامپ یکی از وعده های انتخاباتی خود؛ یعنی خروج از برجام را عملی کرد. خارج شدن از برجام به معنی از دست رفتن اعتماد ایران نسبت به دولت آمریکا بود.

از طرفی با توجه به پیشینه روابط بین این دو کشور، آینده سیاسی آنها نیز دچار مشکلات بیشتری شد. بسیاری معتقد بودند برجام، کلید حل معادلات در منطقه و گره گشای وضعیت اقتصادی ایران است. 

اما با گذشت دو سال از عهدشکنی آمریکایی ها، وضعیت سیاسی منطقه در شرایط پیچیده تری قرار گرفته است.

با توجه به این نکته که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه سال جاری در راه است؛ سیاست هایی که این دو کشور در چند ماه آینده در پیش می گیرند، اهمیت بسیار بالایی دارد. 

در باشگاه اقتصاددانان امروز سناریوهای مختلف پیش روی تحریم ها را از نگاه متخصصان این حوزه بررسی کرده ایم.